ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

  • С.А. Морозова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: малі та середні підприємства, інноваційний розвиток, державна підтримка, Європейський Союз

Анотація

У статті здійснено аналіз європейської практики інноваційної діяльності МСП, з метою обґрунтування механізмів та інструментів, значимих для подальшого впровадження в українське середовище інноваційної діяльності національних МСП. Визначено, що в системах розвиткуМСП в країнах ЄС простежуються певні тенденції їх розвитку. Досліджено інноваційну активність МСП в країнах Європейського Союзу та визначено, що причому питома вага компаній, які здійснюють процесні інновації, більше частки тих компаній, які працюють з продуктовими інноваціями. Ідентифіковано основні заходи стимулювання розвитку малого підприємництва, які націлені на підтримку досліджень і розробок в єдиному економічному просторі країн-членів. Визначено, що за рахунок істотного обмеження ресурсами що не дозволяє МСП самостійно і незалежно проходити стадії інноваційного процесу вони все частіше стають сполучною ланкою між найбільшими промисловими компаніями та науково-дослідними установами. Обґрунтовано, що в Україні, частка малих і середніх підприємств в цілому відповідає європейському рівню. Але вклад у створення доданої вартості національної економіки залишається нижче ніж в країнах ЄС. Запропоновано особливу увагу приділити створенню мереж партнерів, які беруть участь в інноваційних процесах.

Посилання

Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості: монографія.–К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2018. – 412 с.

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80

Орловська Ю.В. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації. / Р.А. Алієв, Г.В. Дугінець, Ю.В. Орловська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 74. – Дніпропетровськ: 2013. – С.42-52.

Орловська Ю.В. Сучасна інноваційна політика провідних європейських країн: досвід для України /Ю.В. Орловська, С.А. Морозова// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 120. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 24-36.

Офіційний сайт статистичної служби Європейського Союзу Eurostat. Small and mediumsized enterprises (SMES) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – К.: Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с.

Annual Report on European SMEs 2016/2017 Focus on self-employment SME Performance Review 2016/2017 [Electronic resource]. – Режим доступу: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b7b64b6-ca80-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en

Doing Business. Data and Rankings // The World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org

ECB (2014), Survey on the access to finance of Small and Medium-sized Enterprises in the Euro area, European Central Bank, April 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201404enpdf??da920468528300ff549d8cc95522eb81

EFI – Expertenkommission Forschung und Innovation (2016): Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2016, Berlin: EFI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://efi.de/fileadmin/Gutachten_2016/EFI_Gutachten_2016.pdf

OECD. Science, Technology and Industry Scorecard. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oecdboolshop.org

The 7th Framework Programme: Setting a new Standard in European Research. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/research /fp7/pdf/fp7-brochure_en.pdf

The Bologna Charter on SME Policies. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/cfe/smes/thebolognacharteronsmepolicies.htm

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Морозова, С. (2018). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Економічний простір, (133), 27-39. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/222
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ