ОНТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В ЗОВНІШНЬОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • З.В. Валіулліна Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: глобалізація, корпорація, інституційні перетворення, інформатизація, інформаційне середовище

Анотація

У статті проаналізовано періодизацію онтологічних підходів до діяльності корпорацій в зовнішньому інституційному середовищі. Визначено, що на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення дефініції «корпорація», тому кожна країна по своєму трактує та визначає дефініцію «корпорація». За мету, у роботі ставиться періодизація онтологічних підходів до діяльності корпорацій та уточнення визначення поняття корпорація в зовнішньому інституційному середовищі. На основі проведеного дослідження визначено, що інтенсивний розвиток інституційної динаміки діяльності корпорацій спричинений саме розвитком науково-технологічного розвитку. В роботі відзначено, що потребує комплексного розуміння визнання корпорації, як окремої інституційної одиниці, що охоплює економічні та соціальні відносини на міжнародному рівні. При цьому інститут повинен охоплювати аспекти приватного права, іноземних інвестицій, добросовісної конкуренції та оподаткування. Запропоновано авторське уточнення визначення терміну «корпорація», який на відміну від наявних підходів акцентує увагу на багатонаціональній платформі діяльності новітніх корпорацій, що дасть змогу сформувати більш ефективну інституційну систему регулювання.

Посилання

Feils D. Corporate governance systems diversity: a coasian perspective on stakeholder rights/ D. Feils, M. Rahman, F. Şabac // Journal of Business Ethics. – 2018. – Т. 150. – №. 2. – С. 451-466.

Liang H. Y. Bank diversification, performance, and corporate governance: evidence from China / H. Y. Liang // Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. – 2018. – С. 1-17.

Yiu D. W. Alternative Governance and Corporate Financial Fraud in Transition Economies: Evidence From China [Електронний ресурс] / D. W. Yiu, W. P. Wan, Y. Xu // Journal of Management. – 2018. –. Режим доступу – http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206318764296

Мамедов А. А. Государственные корпорации в системе управления государственной собственностью в России [Електронний ресурс] / А. А. Мамедов //Постулат. – 2018. – №. 1. – Режим доступу : http://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/download/1074/1101

Грудницька С. М. Економіко-правові питання формування та діяльності промислово-фінансових груп (історичний аспект) / С. М. Грудницька, Б. В. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 3–7.

Aguilera R. V., Judge W. Q., Terjesen S. A. Corporate governance deviance/ R.V. Aguilera, W.Q. Judge, S.A. Terjesen //Academy of Management Review. – 2018. – Т. 43. – №. 1. – С. 87-109.

Allen F. Corporate governance: Editor's introduction / F. Allen, S-I. Fukuda, T. Hoshi // Journal Of The Japanese And International Economic. – 2018. – № 47. – С. 1-2.

Закон України Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17

Серажим В. І. Українська дипломатична енциклопедія: У 5-х т. / Ред.кол.: Д.В. Табачника (голова) та ін. — Х: Фоліо, 2013. – Т.1. – 526с.

Weiss T. G., Daws S. (ed.). The Oxford Handbook on the United Nations [Електронний ресурс] / T. G. Weiss, S. Daws // Oxford University Press. – Режим доступу : https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=22359

Casella B. Unctad Insights / B. Casella, L. Formenti //Transnational Corporations. – 2018. – Т. 25. – №. 1. – С. 101-130. – Режим доступу : http://unctad.org/en/PublicationChapters/diaeia2018d3a5_en.pdf

Svoboda O. UNCTAD Annual High-level IIA Conference 2017: Moving to the Next Phase of IIA Reform / O. Svoboda //The Lawyer Quarterly. – 2018. – Т. 8. – №. 1.

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Валіулліна, З. (2018). ОНТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В ЗОВНІШНЬОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Економічний простір, (133), 5-13. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/220
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ