ЛІЗИНГ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

  • Б. Ю. Кишакевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • О. О. Мігулка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: лізинг, фінтех, цифрова економіка, Omni-channel, лізингоодержувач, лізингодавач

Анотація

У статті проаналізовано особливості функціонування фінансових та лізингових компаній в умовах активного розвитку цифрової економіки. Було показано, що завдяки цифровим технологіям та доступності Інтернету фінансові та лізингові компанії в усьому світі почали впроваджувати нові бізнес-моделі. Відзначено, що використання фінансовими та лізинговими компаніями інструментарію та методів великих даних (big data) мало результатом комплексне вивчення клієнтів, конкурентів, ринків, продуктів, послуг та каналів. Аргументовано економічну доцільність для лізингових компаній пропонувати своїм клієнтам Omni-channel підхід, який ґрунтується на взаємній інтеграції розрізнених каналів комунікації в єдину систему. Це дозволило б забезпечити безперешкодну і безперервну комунікацію з клієнтом, дозволить останнім взаємодіяти з організацією в будь- який час і з будь-якого місця. Показано, що активне впровадження цифрових технологій на українському ринку лізингу дало б змогу стандартизувати багато етапів лізингових операцій, суттєво зекономити витрати на ведення лізингових операцій традиційним способом, змінити методи дослідження ринків і придбання товарів.

Посилання

Schüffel, Patrick (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management. p. 32-54.

Sanicola, Lenny (13 February 2017). What is FinTech?. Huffington Post. Режим доступу: https://www.huffingtonpost.com/entry/what-isfintech_us_58a20d80e4b0cd37 efcfebaa.

Jacob Poushter, Caldwell Bishop & Hanyu Chwe. Smartphone ownership on the rise in emerging economies / Pew Research CenterJUNE 19, 2018 Режим доступу: http://www.pewglobal.org/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-rise-in-emerging- economies/

Кишакевич, Б.Ю. Аналiз оптимальних стратегiй портфельної конкуренцiйної моделi ринку акцiй / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. - 2009. − No1. С. 40-47.

Fitch: 2019 Global Finance & Leasing Sector Outlook Raised to Stable Режим доступу: https://www.hellenicshippingnews.com/fitch-2019-global-finance-leasing-sector-outlook- raised-to-stable/

Матеріали офіційного сайту Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців». URL: http://www.uul.com.ua/stat/leasing_market.

Краковська Анна, Вишневський Іван, Педос Наталія. Лізингова галузь в Україні: тенденції та рекомендації для зростання / проект USAID «Трансформація фінансового сектору/ Червень 2018 р . 36 c.

Національне рейтингове агентство «Рюрік». Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за підсумками 2017 року. − 17 c. http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_2017.pdf

Офіційний сайт Нацкомфінпослуг. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 9 місяців 2017 року. − 19 c. Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_3%20%D0%BA%D0% B2_2017.pdf

Schüffel, Patrick (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management, p. 32-54.

Sanicola, Lenny (13 February 2017). What is FinTech?. Huffington Post. Retrieved from: https://www.huffingtonpost.com/entry/what-is-fintech_us_58a20d80e4b0cd37efcfebaa.

Jacob Poushter, Caldwell Bishop & Hanyu Chwe. Smartphone ownership on the rise in emerging economies, Pew Research CenterJUNE 19, 2018 Retrieved from: http://www.pewglobal.org/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-rise-in-emerging- economies/

Kyshakevych B, Prykarpatsky A. & Tverdokhlib I. (2009) Analiz optymalnih stratehij portfelnoi konkurencijnoi modeli akcij [Analysis of the optimal strategies of the portfolio competitive model of the stock market] // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 40-47. [in Ukrainian]

Fitch: 2019 Global Finance & Leasing Sector Outlook Raised to Stable. Retrieved from: https://www.hellenicshippingnews.com/fitch-2019-global-finance-leasing-sector-outlook- raised-to-stable/

Materials of the official site of the Association "Ukrainian Association of Lessors". Retrieved from: http://www.uul.com.ua/stat/leasing_market. [in Ukrainian].

Krakovskaya A., Vishnevsky I & Pedos N. (June 2018). Lizynhova haluz w Ukraini: tendecii ta rekomendacii dlia zrostannia [Leasing industry in Ukraine: trends and recommendations for growth],USAID project"Transformation of the financial sector",36p.

National rating agency "Rurik". Analytical review of the Ukrainian non-bank financial services market in 2017. Retrieved from: http://rurik.com.ua/documents/research /non_banks_2017.pdf. [in Ukrainian]

Official site of the National Financial Services Commission. Pidsumki diyalnosti finansovih kompaniy, lombardiw ta lizunhodawciv za 9 misiaciv 2017 roku. [Results of activity of financial companies, pawnshops and legal entities (lessors) during 9 months of 2017]. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_3%20%D0% BA%D0%B2_2017.pdf

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Кишакевич, Б. Ю., & Мігулка, О. О. (2019). ЛІЗИНГ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ. Економічний простір, (141), 183-194. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/20
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ