ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

  • О. Є. Кононова ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
  • О. Л. Шпатакова ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
Ключові слова: екологізація, стратегічне управління, зарубіжний досвід, будівельна галузь, відходи, повторне використання, скорочення, переробка, ефективність

Анотація

Стаття націлена на систематизацію напрямків зарубіжного досвіду щодо стратегічного управління екологізацією на будівельних підприємствах, який може бути адаптована в вітчизняних умовах розвитку. В процесі дослідження виділено основні напрямки, характеристики та ознаки стратегічного управління екологізацією в будівельній галузі на прикладі провідного досвіду окремих країн ЄС, декларативному наднаціональному рівні. На рівні декларативних засад ЄС на наднаціональному рівні щодо управління будівельними відходами передбачено наступне, а саме: кількісні параметри обсягів відходів за вказаним видом економічної діяльності; склад видів будівельних відходів, які підпадають під контроль та нагляд на рівні ЄС та країн-учасниць; планові засади щодо скорочення будівельних відходів за вагою; методи, які передбачено використовувати в будівельній галузі країн-учасниць ЄС на рівні суб’єктів господарювання та суміжних підприємств (повторного використання та / або рециклювання); заходи щодо реалізації планових засад скорочення будівельних відходів за вагою на 70% до 2020 р. на рівні всіх країн-учасниць ЄС («деконструкція» та попереднє визначення суб’єктами будівельної діяльності вичерпного плану стосовно скорочення відходів, їх повторного використання та / або рециклювання). Доведено, що вищезазначені декларативні аспекти управління будівельними відходами, прийняті на наднаціональному рівні ЄС, можуть бути адаптовані до українських засад управління за даними напрямком. Визначено, що серед ефективних основних напрямків екологізації в будівельній галузі країн ЄС найбільш широке розповсюдження отримали екологічно орієнтоване управління відходами і будівництво екологічно ефективних об’єктів. Встановлено, що вказані напрямки успішно реалізуються і демонструють ефективність екологічного та економічного характеру. Процес екологізації в країнах ЄС реалізується переважно в рамках державно-приватних партнерств. Доведено, що інноваційні методи та заходи, визначені в положеннях практики зарубіжного досвіду, можуть бути адаптовані в умовах функціонування будівельної галузі України.

Посилання

Голуб Т.В. Романовский Ч.А. Зарубежный опыт в сфере обращения со строительными отходами. http://www.ecoinfo.by/content/484.html

Никуличев Ю.В. Управление отходами. Опыт Европейского союза. Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глоб. и регионал. пробл. Отд. проб. европ. безопасности. М.: ИНИОН РАН, 2017. 55 с.

Олейник С.П. Строительные отходы при реконструкции зданий и сооружений. Дата оновлення: 03.10.2019. https://resources.today/PDF/02RRO216.pdf

Хаммарбю Щёстад – современный экологичный район Стокгольма. https://stockholm-tours.com/stockholm-mania/hammarby

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098

Hammarby Sjöstad 2.0. – a leader in sustainable city development. Дата оновлення: 03.10.2019. https://hammarbysjostad20.se/export-match-making/?lang=en

Hobbs G., Adams К. Reuse of building products and materials – barriers and opportunities. International HISER Conference on Advances in Recycling and Management of Construction and Demolition Waste 21-23 June 2017. Delft University of Technology. Delft. The Netherlands. Р. 109-113

Kibert C.J., Chini A.R., Languell J. Deconstruction as an essential component of sustainable construction. Дата оновлення: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB3122.pdf

Nelles М., Grünesa J., Morscheck G. Waste Management in Germany – Development to a Sustainable Circular Economy? Рrocedia Environmental Sciences. 2016. No 35. S. 6-14

Plastic Road. Volker Wessels. https://www.volkerwessels.com/en/projects/plasticroad

Golub, T.V. Romanovskiy, Ch.A. Zarubezhnyiy opyit v sfere obrascheniya so stroitelnyimi othodami [Foreign experience in the field of construction waste management]. Retrieved from: http://www.ecoinfo.by/content/484.html [in Russian].

Nikulichev, Yu.V. (2017). Upravlenie othodami. Opyit Evropeyskogo soyuza [Waste management. European Union Experience]. M.: INION RAN. [in Russian].

Oleynik, S.P. Stroitelnyie othodyi pri rekonstruktsii zdaniy i sooruzheniy [Construction waste during the reconstruction of buildings and structures]. Retrieved from: https://resources.today/PDF/02RRO216.pdf [in Russian].

Hammarbyu SchYostad – sovremennyii ekologichnyii rayon Stokgolma [Hammarby Schöstad - a modern, ecological district of Stockholm]. Retrieved from: https://stockholm-tours.com/stockholm-mania/hammarby [in Russian].

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098

Hammarby Sjöstad 2.0. – a leader in sustainable city development. Retrieved from: https://hammarbysjostad20.se/export-match-making/?lang=en

Hobbs, G., Adams, К. (2017). Reuse of building products and materials – barriers and opportunities. International HISER Conference on Advances in Recycling and Management of Construction and Demolition Waste 21-23 June 2017, 109-113.

Kibert, C.J., Chini, A.R., Languell, J. Deconstruction as an essential component of sustainable construction. Retrieved from: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB3122.pdf

Nelles, М., Grünesa, J., Morscheck, G. (2016). Waste Management in Germany – Development to a Sustainable Circular Economy? Рrocedia Environmental Sciences, 35, 6-14.

Plastic Road. Volker Wessels. Retrieved from: https://www.volkerwessels.com/en/projects/plasticroad

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Кононова, О. Є., & Шпатакова, О. Л. (2019). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Економічний простір, (146), 193-207. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/131
Розділ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА