БІЗНЕС-ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗЕЛЕНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: зелений маркетинг, сталий розвиток, ефекти екологічного маркетингу, екологічна свідомість споживача

Анотація

Сучасні споживачі стурбовані перспективою змін навколишнього середовища. У результаті все більше клієнтів віддають перевагу екологічно чистим товарам та послугам. Бізнес-організації в усьому світі почали усвідомлювати зміни в уподобаннях споживачів і прагнути до екологічно чистих маркетингових практик. Однією з екологічно чистих концепцій є екологічний маркетинг, який застосований разом з іншими екологічними ініціативами, має позитивний синергетичний вплив на захист навколишнього середовища. Стаття присвячена актуальній темі дослідження переваг та забезпечення комерційних, екологічних і соціальних ефектів екологічним маркетингом в бізнес-структурах. Також розкрито особливості налагодження зв’язку підприємств із еколого свідомими споживачами одночасно з пошуком альтернатив збільшення прибутку.

Посилання

Князєва Т.В., Радченко Г.А. Теоретичне підґрунтя формування інструментарію маркетингового забезпечення розвитку концепції «зеленої» економіки. Інтелект ХХІ. 2020. Вип. 2. С. 85–90.

Пімоненко Т.В., Люльов О.В., Чигрин О.Ю. Маркетинг зелених інвестиції: механізм колоборації між основними стейкхолдерами. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. 2018. № 36. С. 214–220.

Ahmadzadeh M., Eidi F., Kagopour M. Studying the effects of environmental commitments on green marketing strategies. International Journal of Economic Perspectives. 2017. № 11 (1). Рр. 816–823.

Balancing sustainability and profitability. URL: https://www.ibm.com/downloads/cas/5NGR8ZW2

D’Souza C., Taghian M., Sullivan-Mort G., Gilmore A. An evaluation of the role of green marketing and a firm’s internal practices for environmental sustainability. Journal of Strategic Marketing. 2015. № 23(7). Pp. 600–615.

Garg A. Green marketing for sustainable development: an industry perspective. Sustainable Development. 2015. № 23. Pp. 301–316.

Dergachova V., Smerichevskyi S., Kniazieva T., Smerichevska S. Tools for formation and development of the environmentally friendly food products market: regional aspect in Ukraine. Environmental Economics. 2020. № 11 (1). Р. 96–109.

Environmental Technology Market. URL: https://www.precedenceresearch.com/environmental-technology-market

How Are Consumers Chasing Sustainability in 2022? URL: https://www.euromonitor.com/article/how-are-consumers-chasing-sustainability-in-2022new-page

Katrandjiev H. Ecological marketing, green marketing, sustainable marketing: synonyms or an evolution of ideas? Economic Alternatives. 2016. № 1. Pp. 71–82.

Mishra P., Sharma P. Green marketing: challenges and opportunities for business. BVIMR Management Edge. 2014. № 7 (1). Pp. 78–86.

Smerichevskyi S., Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Reshetnikova I., Olejniczuk-Merta A. Environmental orientation of consumer behavior: motivation component. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16. № 2. Р. 424–437.

Kniazieva Т.V., Radchenko H.А. (2020) Teoretychne pidgruntya formuvannya instrumentariyu marketynhovoho zabezpechen¬nya rozvytku kontseptsiyi "zelenoyi" ekonomiky [The theoretical basis of the formation of tools for marketing support for the develop¬ment of the concept of "green" economy]. Intelekt XXI, vol. 2, рр. 85–90.

Pimonenko T.V., Lyulʹov O.V., Chyhryn O.Yu. (2018) Marketynh zelenykh investytsiyi: mekhanizm kolaboratsiyi mizh osnovnymy steykkholderamy [Marketing of green investments: a mechanism of collaboration between the main stakeholders]. Visnyk pryazovsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: ekonomichni nauky, no. 36, рр. 214–220.

Ahmadzadeh M., Eidi F., Kagopour M. (2017) Studying the effects of environmental commitments on green marketing strate¬gies. International Journal of Economic Perspectives, no. 11 (1), рр. 816–823.

Balancing sustainability and profitability. Available at: https://www.ibm.com/downloads/cas/5NGR8ZW2

D’Souza C., Taghian M., Sullivan-Mort G., Gilmore A. (2015) An evaluation of the role of green marketing and a firm’s internal practices for environmental sustainability. Journal of Strategic Marketing, no. 23 (7), pp. 600–615.

Garg A. (2015) Green marketing for sustainable development: an industry perspective. Sustainable Development, no. 23, pp. 301–316.

Dergachova V., Smerichevskyi S., Kniazieva T., Smerichevska S. (2020). Tools for formation and development of the environmentally friendly food products market: regional aspect in Ukraine. Environmental Economics, no. 11 (1), pp. 96–109.

Environmental Technology Market. Available at: https://www.precedenceresearch.com/environmental-technology-market

How Are Consumers Chasing Sustainability in 2022? Available at: https://www.euromonitor.com/article/how-are-consumers-chasing-sustainability-in-2022new-page

Katrandjiev H. (2016) Ecological marketing, green marketing, sustainable marketing: synonyms or an evolution of ideas? Economic Alternatives, no. 1, pp. 71–82.

Mishra P., Sharma P. (2014) Green marketing: challenges and opportunities for business. BVIMR Management Edge, no. 7 (1), pp. 78–86.

Smerichevskyi S., Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Reshetnikova I., Olejniczuk-Merta A. (2018) Environmental orientation of consumer behavior: motivation component. Problems and Perspectives in Management, vol. 16, no. 2, рр. 424–437.

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Нагиєва, А. (2023). БІЗНЕС-ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗЕЛЕНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (184), 158-163. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-28
Розділ
МАРКЕТИНГ