ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ НА ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

  • Л.Й. Гнилянська National University "Lviv Polytechnic" https://orcid.org/0000-0003-2924-7165
  • Д.П. Федорович Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: підприємство, прибутковість, інновація, інноваційні технології, навчання, тренінги, бізнес-симуляція, віртуальне навчання, ділові ігри, гейміфікація

Анотація

Підтримка мобільного навчання стає однією з основних бізнес-завдань кожного ІТ підприємства. Оскільки всебічно розвиваюча орієнтація освітніх процесів із підготовки кадрів обумовлює перехід від авторитарно-комунікативного до гуманітарно-комунікативної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, зокрема суб’єктів спільної діяльності управління, необхідно впроваджувати інноваційні методи підготовки та перепідготовки кадрів. Скласти цілісне уявлення менеджеру про вплив його рішень на успішність компанії дають можливість бізнес-симуляції. Використовується він в різних сферах діяльності людини: починаючи від медицини і закінчуючи гуманітарними науками. В бізнес термін «симуляція» був імпортований з кібернетики, де його використовували для позначення моделювання та імітації реальності задля спрощення реальних ситуацій та створення моделей. В статті здійснювався пошук шляхів інтенсифікації підготовчого процесу працівників для виконання поставлених перед ними функцій на основі впровадження інтерактивних технологій навчання, створення психологічно комфортного середовища, що забезпечив би свободу слухачів у виборі освітніх форм і методів. Було поставлено за ціль обрати найбільш належні для ТзОВ "Техніка для бізнесу" методики навчання персоналу, що відповідали б сфері його діяльності та особливостям внутрішньої політики організації. Ціллю було сформувати професійні знання і навички щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах на базі знань, набутих під час навчання. Тому нами було визначено, що для директора з персоналу ТзОВ «Техніка для бізнесу» бізнес-симулятор «Місія: Клмфорт» має стати неформальним центром оцінювання. Участі у тренуванні можна розглядати як процедуру оцінки менеджерів зі збуту по ключових компетенціях. Звичайно, для цього потрібно творчо поставитися до можливостей, які надає тренажер. Займатися цим є сенс, адже ТзОВ «Техніка для бізнесу» важливо оцінити саме управлінські компетенції своїх менеджерів: вміння вирішувати проблеми, грамотно приймати рішення, розуміти логіку дій конкурентів і враховувати її при розробці стратегії. Тренажер дозволяє провести діагностику та оцінку ключових компетенцій менеджерів, зрозуміти, чи можуть управлінці: створювати ефективні бізнес-моделі; оцінювати ризики, прогнозувати наслідки прийнятих рішень; діяти проактивно (прораховувати рішення на кілька кроків вперед); працювати в команді (сприймати знання і досвід колег як загальний ресурс, погоджувати інтереси, розподіляти відповідальність, вирішувати конфлікти). Крім того, під час участі в навчанні можна оцінити: особливості мотивації (спрямованість на досягнення успіху або уникнення невдач, готовність людини докладати особисті зусилля для підвищення кваліфікації та розвитку); навички самоменджменту (вміння розподіляти час, ефективно організовувати свою роботу). Участь у бізнес-симуляції дає можливість менеджерам вищої і середньої ланки ТзОВ «Техніка для бізнесу» підтвердити свою кваліфікацію, продемонструвати готовність працювати в висококонкурентних умовах відкритих ринків, гнучко використовувати маркетингові та фінансові інструменти для зростання продажів.

Посилання

Rudinska O.V., Belyakova V.V. (2016) Criteria and evaluation of effective performance of a management team in a modern diversified enterprise. Market economy: modern theory and management practice, vol. 15, iss. 3(34), p. 65.

Oleshko A.A., Gorokhovets Ye.V. (2019) Information and communication technologies and human development. Investments: practice and experience, no. 16, рр. 16 –19.

Kryvoschekova M.V. Computer simulation method as an interactive form of education. Available at: https://infourok.ru/statya_metod_kompyuternyh_simulyaciy_kak_interaktivnaya_forma_obucheniya-175619.htm

Borodiyenko O., Malykhina Ya., Kalenskyi A., Ishchenko T. (2020) Economic, psychological and pedagogical preconditions of implementation of result-based management. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no. 33, рр. 535–546. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207237. Available at: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/207237

Unique models of corporate training and personnel development research of Lviv Business School UCU. Available at: http://lvbs.com.ua/exch/file/unique%20models.pdf

Formation of personnel reserve at the enterprise. Kadrovik-1: website. Available at: https://www.kadrovik01.com.ua/article/4226-formuvannya-kadrovogorezervu-na-pdprimstv

Official website of the service center LLC "Technika dlya biznesu". Available at: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/22396671/

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Гнилянська, Л., & Федорович, Д. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ НА ТЗОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Економічний простір, (184), 67-73. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ