ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: глобалізація, фінансова політика, фінансові важелі, фінансова система, фінансові відносини

Анотація

У статті охарактеризовано фінансову політику України в умовах глобалізації економіки. Проаналізовано суть поняття «фінансова політика». Було зазначено, на таких концептуальних засадах ґрунтується системний підхід до інституційного забезпечення державної фінансової політики. Вказано, що можна віднести до результатів фінансової політики. Зазначено, що реалізація фінансової політики держави здійснюється у вигляді комплексу заходів, які втілюються через фінансове право, фінансову систему і фінансовий механізм з метою найбільш повного виконання фінансами своїх функцій. Розглянуто державну фінансову політику, як важливу складову економічної політики держави та її основні види. Наголошено на головних проблемах фінансової політики. На даний час, важливим є те, що фінансова політика України в умовах глобалізації економіки розроблена на основі вимог фінансової стратегії та з урахуванням сформованих економічних умов. Метою статті є дослідження та аналіз фінансової політики України в умовах глобалізації економіки. В умовах трансформаційних перетворень виникає необхідність посилення впливу інструментів державної фінансової політики на економіку, удосконалення механізму економічного зростання. Важливим є встановлення оптимальної структури фінансової системи, яка б враховувала взаємодію державного регулювання економічних процесів і відповідних механізмів саморегулювання, що вимагає наявності відповідної інституційної системи та достатнього рівня розвитку фінансової системи. установи. Важливим завданням фінансово-економічної політики є її адаптація до змін у структурі фінансових відносин, впливу зовнішньоекономічних факторів, якісних перетворень фінансової системи. Методи, використані під час дослідження: узагальнення, метод порівняльного аналізу, метод системно-структурного аналізу та синтезу, статистичний, загальнонауковий, спеціальні методи наукового пізнання та інші методи дослідження. Успіх фінансової політики знаходиться в площині макроекономічного зростання на основі розвитку реального сектору економіки, що призводить до розширення податкової бази та зміцнення стратегічних позицій України на міжнародній арені.

Посилання

Yukhymenko P. I. (2005). Suchasni tendentsii i stratehiia finansovoi polityky Ukrainy [Modern trends and strategy of financial policy of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 10, pp. 101–110.

Derzhavnyi biudzhet i biudzhetna stratehiia 2012-2014 : stabilizatsiia ta stalyi rozvytok v umovakh reformuvannia ekonomiky Ukrainy [State budget and budget strategy 2012-2014 : stabilization and sustainable development in the conditions of reforming the economy of Ukraine] : u 4 t. (2011) / DNNU «Akad. fin. upravlinnia» ; za red. F. O. Yaroshenka. Kyiv. T. 1 : Stabilizatsiia derzhavnykh finansiv u konteksti stratehii reform [Stabilization of public finances in the context of the reform strategy]. 920 p.

Telizhenko O. M., Boronos V. H. (2013). Uzghodzhennia osnovnykh skladovykh realizatsii finansovoi polityky v Ukraini [Coordination of the main components of financial policy implementation in Ukraine.]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu, no. 1, pp. 35–44. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2013_1_7 (accessed 16 December 2022).

Sitash T. D. (2015). Finansova polityka derzhavy : prahmatyka ta problematyka. Akademichnyi ohliad, no. 1, pp. 29–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2015_1_6 (accessed 16 December 2022).

Chuhunov I., Pasichnyi M. (2016). Finansova polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Financial policy of Ukraine in the conditions of globalization of the economy]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 5, pp. 5–18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_5_2 (accessed 16 December 2022).

Petrushevska V. V. (2014). Adaptatsiia finansovoi polityky Ukrainy do umov hlobalizatsiinykh i yevrointehratsiinykh protsesiv [Adaptation of the financial policy of Ukraine to the conditions of globalization and European integration processes]. Problemy ekonomiky, no. 2, pp. 131–137. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-131_137.pdf (accessed 16 December 2022).

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Малишко, В., & Буторін, Д. (2022). ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (182), 120-123. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-19
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ