ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

  • Г.Л. Матвієнко-Біляєва Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0002-6698-0561
Ключові слова: цифрова економіка, платіжні системи, платіжні картки, інформаційні технології, цифрове підприємництво

Анотація

Увага до цифрової економіки зумовлена тим, що інформаційні технології набувають все більшої важливості в економічному розвитку всіх країн світу. Цифрова економіка сприймається як господарська діяльність, де ключовим чинником стають дані у цифровому вигляді, обробка великих обсягів та використання результатів традиційними формами господарювання, ефективність різних видів виробництва, технологій, устаткування, зберігання, продажу, доставки товарів та послуг. Для повноцінної взаємодії усі суб'єкти та об'єкти економіки повинні набути значної цифрової складової, за рахунок якої суттєво покращуються його споживчі властивості та безпека, що становлять більше половини його вартості. Згодом значна частина вартості більшості товарів та послуг визначатиметься такою компонентою. Подібні товари покликані суттєво покращувати їх основні властивості або сприяти появі нових. У статті зазначено, що цифрова економіка є складовою інформаційною (цифрового) середовища, що формується відповідно до потреб реального сектора економіки та запитами соціуму, що змінюються під впливом технологічні інновації. Сучасна глобальна цифрова економіка прямо впливає на економічне зростання. Інституційна структура цифрової економіки складається з інституційних суб'єктів, інституційних об'єктів та інституційного механізму. Процеси цифрової трансформації являють собою рушійні сили, що стимулюють зміни в бізнес-середовищі, основою яких є впровадження нових технологій, таких як аналіз великих даних, Інтернет речей, хмарні технології чи 3D-друк.

Посилання

Digital economy. URL: http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/index_en.htm (дата звернення: 14.05.2022).

What is Digital Economy? URL: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html (дата звернення: 14.05.2022).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (дата звернення: 14.05.2022).

Fayyaz S. A review on measuring digital trade & e-commerce as new economic statistics products. The 16th Conference of IAOS. 2018. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/A-Review-onMeasuring-Digital-Trade-%26-E-Commerce-asFayyaz/12dd8ff767524093c7faf58960699cfc62e7c6e4 (дата звернення: 14.05.2022).

Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLETENBARROSO%20%20007-Europe2020–ENversion.pdf (дата звернення: 14.05.2022).

EU's new Digital Strategy for the next five years – will Europe become a trusted digital player. URL: https://www.whitecase.com/publications/alert/eus-newdigital-strategy-next-five-years-will-europe-become-trusted-digital (дата звернення: 14.05.20222).

White Paper On Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust. Brussels. 19.02.2020 COM (2020) 65 final. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificialintelligence-feb2020_en.pdf (дата звернення: 14.05.2022).

Shaping Europe's Digital Future. Brussels. 19.02.2020 COM(2020) 65 final. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_278 (дата звернення: 14.05.2022).

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 14.05.2022).

Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.05.2022)

Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census, 2001.

Digital economy. Available at: http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/index_en.htm (accessed 14 May 2022).

What is Digital Economy? Available at: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html (accessed 14 May 2022).

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (accessed 14 May 2022).

Fayyaz S. A review on measuring digital trade & e-commerce as new economic statistics products. The 16th Conference of IAOS. 2018. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/A-Review-onMeasuring-Digital-Trade-%26-E-Commerce-asFayyaz/12dd8ff767524093c7faf58960699cfc62e7c6e4 (accessed 14 May 2022).

Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO%20%20 007 – Europe 2020 – EN version.pdf (accessed 14 May 2022).

EU's new Digital Strategy for the next five years – will Europe become a trusted digital player. Available at: https://www.whitecase.com/publications/alert/eus-newdigital-strategy-next-five-years-will-europe-become-trusted-digital (accessed 14 May 2022).

White Paper On Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust. Brussels. 19.02.2020 COM (2020) 65 final. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificialintelligence-feb2020_en.pdf (accessed 14 May 2022).

Shaping Europe's Digital Future. Brussels. 19.02.2020 COM(2020) 65 final. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_278 (accessed 14 May 2022).

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» – 2020) [Digital Agenda of Ukraine – 2020 («Digital Agenda» – 2020)]. Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (accessed 14 May 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi sait [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 14 May 2022).

Mesenbourg T.L. (2001) Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census (in English).

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Матвієнко-Біляєва, Г. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ. Економічний простір, (181), 115-119. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-20
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ