ВПЛИВ ЗВІТНОСТІ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА РЕПУТАЦІЮ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ: КЕЙС У СУПЕРЕЧЛИВИХ ГАЛУЗЯХ

Ключові слова: нефінансова звітність, сталий розвиток, тютюнова промисловість, галузь безалкогольних напоїв, алкогольна промисловість, репутація бренду

Анотація

У статті проаналізовано вплив нефінансової звітності на репутацію компаній, що працюють у суперечливих галузях, таких як виробництво тютюнової продукції, алкогольних та солодких безалкогольних напоїв. На відміну від інших галузей, де соціальна відповідальність компаній не викликає сумнівів, в суперечливих галузях виробляються продукти, які шкодять здоров’ю людини та (або) довкіллю. Проаналізовано категорію репутації бренду як одного із найважливіших факторів, що впливає на процес прийняття рішень потенційними клієнтами. Досліджено взаємозв’язок репутації бренду та нефінансової звітності, або звітності зі сталого розвитку. Визначено основні переваги використання нефінансової звітності з точки зору різних зацікавлених сторін. Проведено оцінювання низки компаній, які представляють суперечливі галузі та ведуть нефінансову звітність. Доведено ключові переваги звітності зі сталого розвитку, зокрема, оптимізацію вартості капіталу, розбудову корпоративної культури, забезпечення прозорості компанії для покращення взаємодії зі стейкхолдерами. Для дослідження було обрано три міжнародні компанії, а саме British American Tobacco (тютюнові вироби), Coca Cola (солодкі безалкогольні напої) та Heineken (алкогольні напої). Нефінансові звіти цих компаній були проаналізовані за економічним, екологічним та соціальним аспектам. Незважаючи на різний профіль цих компаній, виявлено, що їх об’єднує багаторічна діяльність в напрямку сталого розвитку. Всі вони мають спеціальний розділ про сталий розвиток на офіційному веб-сайті та суттєвий досвід в розробленні та оприлюдненні інтегрованих звітів. Дослідження довело важливість звітування про сталий розвиток для компаній, що працюють навіть у сферах, що завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу. Було продемонстровано вплив нефінансової звітності на репутацію, а також привабливість компанії для інвесторів. Виявлено, що компанії суперечливих галузей намагаються своєю соціально відповідальною діяльністю в першу чергу мінімізувати шкоду, яку вони завдають своєю продукцією. Ключовим завданням цих компаній є виведення на ринок якісного продукту, при цьому мінімізуючи негативний вплив не тільки від його виробництва, але і споживання. Це дозволяє забезпечувати та покращувати репутацію бренду навіть у суперечливих галузях.

Посилання

Carroll A.B. (2016) Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. Int J Corporate Soc Responsibility, vol. 1, no. 3. https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6.

Murillo D., Lozano J.M. (2006) SMEs and CSR: An Approach to CSR in their Own Words. J Bus Ethics. vol. 67, pp. 227–240. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9181-7.

Lloyd R. (2017) The Impact of CSR Efforts on Firm Performance in the Energy Sector. Doctor of Business Administration (DBA). URL: https://digitalcommons.georgefox.edu/dbadmin/15.

Hrishnova, O. A., Kolot, A. M., Mishhuk, H. Yu. Et al. (2021) Socialna vidpovidalnist u sferi atomnoyi enerhetyky Ukrayiny: analiz problem i perspektyv rozvytku [Social responsibility in the field of nuclear energy of Ukraine: analysis of problems and development prospects]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 2 (215), pp. 23-31.

Smolennikov D. (2016) Vazhlyvist vprovadzhennya pryncypiv socialno-ekolohichnoyi vidpovidalnosti na pidpryyemstvax teploenerhetyky [The importance of implementing the principles of social and environmental responsibility at heat energy enterprises]. Problems and prospects of economics and management., vol. 1 (5), pp. 158-167.

Palazzo G., Richter U. (2005) CSR Business as Usual? The Case of the Tobacco Industry. J Bus Ethics, vol. 61, pp. 387–401 DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-005-7444-3.

Gomez-Trujillo A. M., Velez-Ocampo J., Gonzalez-Perez M.A. (2020). A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation: what goes first? Management of Environmental Quality: An International Journal, vol. 31.2, pp. 406-430.

Marketing Tutor : official website [2022-10-10] URL: https://www.marketingtutor.net/brand-reputation.

Czinkota M., Kaufmann H. R., Basile G. (2014) The relationship between legitimacy, reputation, sustainability and branding for companies and their supply chains. Industrial Marketing Management, vol. 43.1, pp. 91-101.

Cowan K., Guzman F. (2020) How CSR reputation, sustainability signals, and country-of-origin sustainability reputation contribute to corporate brand performance: An exploratory study. Journal of Business Research, vol. 117(C), pp. 683-693.

Vasylchuk I. P. (2015) Nefinansova zvitnist yak instrument upravlinnya stalym rozvytkom korporacij [Non-financial reporting as a tool for managing the sustainable development of corporations]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, vol. 11, pp. 212-215.

KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 [2022-10-08] URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/12/corporate-responsibility-reporting-survey-2013.pdf.

Official website of British American Tobacco [2022-10-16] URL: https://www.bat.com.

McNeill A., Brose S. L., Calder R. et al. (2018) Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products. London: Public Health England.

Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (2017) Statement on the toxicological evaluation of novel heat-not-burntobacco products. London: COT, COC and COM.

British American Tobacco (2019) ESG Report 2019 [2022-10-10]. URL: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWEKR/$file/BAT_ESG_Report_2019.pdf

Official website of Ycharts [2022-10-12]. URL: https://ycharts.com/companies/BTI/market_cap.

Official website of Greenpeace [2022-10-12]. URL: https://www.greenpeace.org/international/press-release/18872/coca-cola-pepsico-and-nestle-found-to-be-worst-plastic-polluters-worldwide-in-global-cleanups-and-brand-audits.

Official website of Vigeo Eiris [2022-10-12]. URL: https://vigeo-eiris.com.

Coca-Cola Company (2021) Sustainability reporting 2021 [2022-10-12]. URL: https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/reports/coca-cola-business-environmental-social-governance-report-2021.pdf.

World Health Organization (2019) Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization.

Phillips A. (2018) The Environmental Impact Of Alcohol [2022-10-12]. URL: https://emagazine.com/environmental-impact-of-alcohol.

Official website of RepTrak [2022-10-10]. URL: https://reptrak.com/rankings.

Official website of Heineken [2022-10-12]. URL: https://theheinekencompany.com.

Heineken (2019). Annual Report 2019 [2022-10-12]. URL: https://www.theheinekencompany.com/investors/results-reports-webcasts-and-presentations.

Official website of Centre for Addiction and Mental Health [2022-10-10]. URL: https://www.camh.ca/en/health-info/guides-and-publications/alcohol-and-chronic-health-problems.

Kostyrko R. (2013). Intehrovana model" zvitnosti kompanij: peredumovy, pryncypy, skladovi [Integrated model of company reporting: prerequisites, principles, components]. Ukraine economy, vol. 2, pp. 18-28.

Cai Y., Jo H., Pan C. (2011). Doing Well While Doing Bad? CSR in Controversial Industry Sectors. Journal of Business Ethics, vol. 108 (4), pp. 467–480. doi: https://doi.org/10.1007/s10551-011-1103-7.

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Костюченко, Н., Смоленніков, Д., & Бурнакова, В. (2022). ВПЛИВ ЗВІТНОСТІ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА РЕПУТАЦІЮ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ: КЕЙС У СУПЕРЕЧЛИВИХ ГАЛУЗЯХ. Економічний простір, (181), 84-88. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ