АНТИКРИЗОВЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У ІНДОНЕЗІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • О.Л. Яременко Інститут економіки та прогнозування, Національна академія наук України http://orcid.org/0000-0001-7227-8106
  • П.В. Краснопьоров Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» https://orcid.org/0000-0003-4577-1565
Ключові слова: економіка Індонезії, економічні кризи, пандемія КОВІД-19, світова економічна криза 2020р, державне регулювання економіки під час економічної кризи

Анотація

У статті розглядається економіка Індонезії під час пандемії КОВІД-19, та спричиненою внаслідок її економічною кризою – надається статистичний матеріал та проводиться дослідження розвитку економічних труднощів у країні, та їх наслідки для економіки та суспільства Індонезії. Аналізується державне регулювання для подолання економічних труднощів у Індонезії та робляться висновки щодо ефективних заходів за допомогою яких уряд Індонезії зміг подолати багато негативних ефектів для економіки країни в умовах пандемії КОВІД-19, а також робиться висновок про те, що досвід Індонезії у подоланні економічних наслідків пандемії КОВІД-19 може бути корисний для України. На підставі великого статистичного матеріалу, у статті наведені таблиці і робиться аналіз успіхів і невдач державного регулювання економіки Індонезії під час пандемії. У висновках до статті автор дає характеристику моделі державного регулювання економіки в Індонезії та ролі державного регулювання у цій країні під час надзвичайного стану, викликаного пандемією КОВІД-19, і дає рекомендації для економіки України. Досвід Індонезії може бути корисний для багатьох країн світу, в тому числі і для України, у багатьох аспектах: у державній підтримці підприємств та державному регулюванні економіки під час кризи, викликаною пандемією, у мобілізації медичної сфери держави в умовах пандемії, тощо.

Посилання

Найденов Н.В. Теоретические основы регулирования экономики в условиях пандемии COVID-19. Журнал об экономических науках "Бенефициар". 2000. №70. С. 12-17.

Alemanno A. Taming COVID-19 by Regulation: An Opportunity for Self-Reflection. European Journal of Risk Regulation. 2020. №11. PP. 187-194.

Wilson J. The economic impact of coronavirus: analysis from Imperial experts. Imperial Colledge London. 2020. URL: https://www.imperial.ac.uk/news/196514/the-economic-impact-coronavirus-analysis-from/ (дата звернення 20.08.2022).

Economics in the time of COVID-19. VoxEU. 2020. URL: https://voxeu.org/content/economics-time-covid-19 (дата звернення 22.08.2022).

Консенсус-прогноз: «Вплив COVID-19 на економіку і суспільство» Підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку». Unicef-Ukraine : веб-сайт. URL: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-forecast (дата звернення 23.08.2022)

В.А. Мельянцев, И.С. Адрова. Основные факторы экономического роста Индонезии – четвертой экономики Азии, Вестник Института экономики Российской академии наук, 2021, № 1. С. 86-106.

Индонезия в эпоху COVID-19. Массаж и бальзам – панацея от всех недугов? Журнал ПЛАС : веб-сайт. URL: https://plusworld.ru/koronavirus/indoneziya-v-epohu-covid-19-massazh-i-balzam-panatseya-ot-vseh-nedugov/ (дата звернення 29.08.2022)

Indonesia: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2017 to 2027. Statista.com URL: https://www.statista.com/statistics/320068/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-indonesia/ (дата звернення 30.08.2022)

Malaysia GDP - Gross Domestic Product. URL: https://countryeconomy.com/gdp/malaysia (дата звернення 02.09.2022)

Philippines GDP - Gross Domestic Product. countryeconomy.com URL: https://countryeconomy.com/gdp/philippines (дата звернення 02.09.2022)

Thailand GDP - Gross Domestic Product. URL: https://countryeconomy.com/gdp/thailand (дата звернення 02.09.2022)

Countryeconomy URL: https://countryeconomy.com (дата звернення 03.09.2022)

В.А. Мельянцев, И.С. Адрова. Основные факторы экономического роста Индонезии – четвертой экономики Азии, Вестник Института экономики Российской академии наук, 2021, № 1. С. 86-106.

OECD Economic Surveys: Indonesia 2021 URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5b8db79c-en/index.html?itemId=/content/component/5b8db79c-en (дата звернення 04.09.2022)

В.А. Мельянцев, И.С. Адрова. Основные факторы экономического роста Индонезии – четвертой экономики Азии, Вестник Института экономики Российской академии наук, 2021, № 1. С. 86-106.

Indonesia Government and institution measures in response to COVID-19. KPMG : web-site URL:https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/indonesia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html (дата звернення 14.09.2022)

Indonesia - COVID-19 - Coronavirus crisis. URL: https://countryeconomy.com/others/coronavirus/indonesia (дата звернення 20.09.2022).

Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Индонезии. Мінфін України : веб-сайт URL: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/indonesia/ (дата звернення 21.09.2022).

Countryeconomy. URL: countryeconomy.com (дата звернення 21.09.2022).

Статистика вакцинирования от коронавируса (COVID-19) по странам. Мінфін України : веб-сайт URL: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ (дата звернення 22.09.2022).

Indonesia GDP - Gross Domestic Product. countryeconomy URL: https://countryeconomy.com/gdp/indonesia (дата звернення 22.09.2022)

Naydionov N.V. (2020). Teoreticheskiye osnovy regulirovania ekonokiki v usloviyah pandemii COVID-19. [Theoretical foundations of economic regulation in the context of the COVID-19 pandemic. Beneficiary] Zhurnal ob ekonomicheskih naukah “Benefitsiar” - Journal of Economic Sciences "Beneficiary", no.70, pp.12-17.

Alemanno A. Taming COVID-19 by Regulation: An Opportunity for Self-Reflection. European Journal of Risk Regulation. 2020. №11. pp. 187-194.

Wilson J. The economic impact of coronavirus: analysis from Imperial experts. Imperial Colledge London. 2020. Available at: https://www.imperial.ac.uk/news/196514/the-economic-impact-coronavirus-analysis-from/ (accessed 20 August 2022).

Economics in the time of COVID-19. VoxEU. 2020. Available at: https://voxeu.org/content/economics-time-covid-19 (accessed 22 August 2022).

Konsensus-prognoz: Vplyv COVID-19 na ekonomiku i suspilstvo. Pidsumky 2020 roku ta vyklyky i zagrozy postpandemichnogo rozvytku [Consensus forecast: "The impact of COVID-19 on the economy and society" 2020 results and challenges and threats of post-pandemic development] Unicef-Ukrainevn (2020). Available at: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-forecast (accessed 23 August 2022)

Meliantsev V.A., Adrova I.S. (2021) Osnovnyye factory ekonomicheskogo rosta Indonezii – chetvyortoy ekonomiki Azii [Key drivers of economic growth in Indonesia – Asia’s fourth economy]. Vestnyk Ynstytuta эkonomyky Rossyiskoi akademyy nauk, no.1, pp. 86-106.

Indonezia v epokhu COVID-19. Massazh I balsam – panatseia ot vsekh nedugov? [Indonesia in the era of COVID-19. Massage and balm - a panacea for all ailments?] Zhurnal PLAS (electronic journal) Available at: https://plusworld.ru/koronavirus/indoneziya-v-epohu-covid-19-massazh-i-balzam-panatseya-ot-vseh-nedugov/ (accessed 29 August 2022)

Indonesia: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2017 to 2027. Statista.com. Available at: https://www.statista.com/statistics/320068/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-indonesia/ (accessed 30 August2022)

Malaysia GDP - Gross Domestic Product. Available at: https://countryeconomy.com/gdp/malaysia (accessed 02 September 2022)

Philippines GDP - Gross Domestic Product. Available at: https://countryeconomy.com/gdp/philippines (accessed 02 September 2022)

Thailand GDP - Gross Domestic Product. Available at: https://countryeconomy.com/gdp/thailand (accessed 03 September 2022)

Countryeconomy. Available at: https://countryeconomy.com (accessed 03 September 2022)

Meliantsev V.A., Adrova I.S. (2021) "Osnovnyye factory ekonomicheskogo rosta Indonezii – chetvyortoy ekonomiki Azii [Key drivers of economic growth in Indonesia – Asia’s fourth economy]. Vestnyk Ynstytuta эkonomyky Rossyiskoi akademyy nauk, no.1, pp. 86-106.

OECD Economic Surveys: Indonesia 2021. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5b8db79c-en/index.html?itemId=/content/component/5b8db79c-en (accessed 04 September 2022)

Meliantsev V.A., Adrova I.S. (2021) "Osnovnyye factory ekonomicheskogo rosta Indonezii – chetvyortoy ekonomiki Azii [Key drivers of economic growth in Indonesia – Asia’s fourth economy]. Vestnyk Ynstytuta эkonomyky Rossyiskoi akademyy nauk, no.1, pp. 86-106.

Indonesia Government and institution measures in response to COVID-19. Available at: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/indonesia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html (accessed 14 September 2022)

Indonesia - COVID-19 - Coronavirus crisis. Available at: https://countryeconomy.com/others/coronavirus/indonesia (accessed 20 September 2022).

Statistika vaksinatsii ot koronavisrusa (COVID-19) v Indonezii. [Statistics of vaccination against coronavirus (COVID-19) in Indonesia]. Minfin Ukrajiny. Available at: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/indonesia/ (accessed 21 September 2022).

Countryeconomy. Available at: https://countryeconomy.com (accessed 21 September 2022).

Statistika vaktsinirovaniya ot coronavirusa (COVID-19) po stranam. [Statistics of vaccination against coronavirus (COVID-19) in countries]. Minfin Ukrayiny. Available at: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ (accessed 22 September 2022).

Indonesia GDP - Gross Domestic Product. Available at: https://countryeconomy.com/gdp/indonesia (accessed 22 September 2022)

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Яременко, О., & Краснопьоров, П. (2022). АНТИКРИЗОВЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У ІНДОНЕЗІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економічний простір, (181), 48-54. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-8
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ