«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ НАБУТТЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • С.В. Поліщук Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • М.Р. Коцюбайло Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: «зелена» енергетика, енергетична незалежність, енергетичний колапс, альтернативні або відновлювальні джерела енергії, «зелений» тариф, сонячні електростанції, інвестиції у відновлювальну енергетику, енергетичні кооперативи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання запобігання енергетичної кризи в країні та забезпечення вітчизняних підприємств енергетичною незалежністю. Детально проаналізовано сучасний стан «зеленої» енергетики країни, законодавче підґрунтя, визначено найефективніший вид відновлювальних джерел енергії для переважної більшості підприємств, розглянуто перспективи та доцільність переходу на екологічні види енергії із врахуванням особливостей економіки та сучасної політичної ситуації. Також у статті наведено та проаналізовано енергетичний баланс країни, його структуру, досліджено можливості використання «зеленої» енергетики як інструменту для забезпечення компаніями власних виробничих потужностей стабільною електроенергією, розмір необхідних інвестицій в розрізі запланованої потужності, їх окупність та доцільність загалом, а також варіанти реалізації таких проєктів.

Посилання

Мисак Й.С., Озарків І.М., Адамовський М.Г. Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика. Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2013. С. 316.

Мисак Й. С., Возняк О. Т., Дацько О. С., Шаповал С. П. Сонячна енергетика: теорія та практика. Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2014. С. 323.

Сліпченко В.Г., Коваль О.В., Полягушко Л.Г. Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. С. 318.

Енергетичний Баланс України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm (дата звернення 04.10.2022).

Закон України «Про альтернативні джерела енергії». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text (дата звернення 04.10.2022).

Постанова від 30.09.2022 №1235. URL: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-zelenih-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-ta-nadbavki-do-zelenih-tarifiv-za-dotrimannya-rivnya-vikoristannya-obladnannya-ukrayinskogo-virobnictva-dlya-subyektiv-gospodaryuva-2 (дата звернення 16.10.2022).

Інвесторам та партнерам. URL: https://renewables.dtek.com/ir/ (дата звернення 16.10.2022).

IEA: Renewable electricity. URL: https://www.iea.org/reports/renewables-2021/renewable-electricity?mode=market&region=World&publication=2021&product=Total (дата звернення 06.10.2022).

Solar-Tech. Альтернативні джерела енергії. Продаж, установка, обслуговування. URL: https://solar-tech.com.ua/ua/complete-systems/setevye-solnechnye-elektrostancii-dlya-biznesa-pod-sobstvennoe-potreblenie1/ (дата звернення 08.10.2022).

Сонячні електростанції для підприємств. URL: https://sun-energy.com.ua/ses-dlya-pidpryemstva (дата звернення 08.10.2022).

Енергокооператив. URL: https://energycooperative.org.ua/ (дата звернення 06.10.2022).

Енергетика спільнот. Як енергетичні кооперативи сприяють стійкості громад по всьому світу. URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5991c31f-ad4a-e8be-51c3-c3ac2e1b2cfa&groupId=252038 (дата звернення 06.10.2022).

Утилізація сонячних батарей. URL: https://aen.com.ua/ua/a434656-utilizatsiya-solnechnyh-batarej.html (дата звернення 04.10.2022).

Mysak Y.S., Ozarkiv I.M., Adamovskyy M.H. (2013) Netradytsiyni dzherela enerhiyi: teoriya i praktyka [Unconventional energy sources: theory and practice]. Lviv : Nats. un-t "Lviv. politekhnika", pp. 316. (in Ukrainian)

Mysak Y. S., Voznyak O. T., Datsko O. S., Shapoval S. P. (2014) Sonyachna enerhetyka: teoriya ta praktyka [Solar energy: theory and practice]. Lviv : Nats. un-t «Lviv. politekhnika», рр. 323. (in Ukrainian)

Slipchenko V.H., Koval O.V., Polyahushko L.H. (2019) Ekolohichnyy monitorynh: alternatyvni dzherela enerhiyi [Environmental monitoring: alternative energy sources]. Kyiv : KPI im. I. Sikorskoho, pp. 318. (in Ukrainian)

Enerhetychnyy Balans Ukrayiny [Energy Balance of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm (accessed 4 October 2022).

Zakon Ukrainy «Pro alternatyvni dzherela enerhii» [Law of Ukraine "On Alternative Energy Sources"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-15#Text (accessed 4 October 2022).

Postanova vid 30.09.2022 №1235 [Resolution № 1235 of 09/30/2022. Available at: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-zelenih-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-ta-nadbavki-do-zelenih-tarifiv-za-dotrimannya-rivnya-vikoristannya-obladnannya-ukrayinskogo-virobnictva-dlya-subyektiv-gospodaryuva-2 (accessed 16 October 2022).

Investoram ta partneram [To investors and partners]. Available at: https://renewables.dtek.com/ir/ (accessed 16 October 2022).

IEA: Renewable electricity. Available at: https://www.iea.org/reports/renewables-2021/renewable-electricity?mode=market&region=World&publication=2021&product=Total (accessed 6 October 2022).

Solar-Tech. Alternatyvni dzherela enerhii. Prodazh, ustanovka, obsluhovuvannia [Solar-Tech. Alternative Energy Sources. Sale, installation, service]. Available at: https://solar-tech.com.ua/ua/complete-systems/setevye-solnechnye-elektrostancii-dlya-biznesa-pod-sobstvennoe-potreblenie1/ (accessed 8 October 2022).

Soniachni elektrostantsii dlia pidpryiemstv [Solar power plants for enterprises]. Available at: https://sun-energy.com.ua/ses-dlya-pidpryemstva (accessed 8 October 2022).

Enerhokooperatyv [Energy cooperative]. Available at: https://energycooperative.org.ua/ (accessed 6 October 2022).

Enerhetyka spilnot. Yak enerhetychni kooperatyvy spryiaiut stiikosti hromad po vsomu svitu [Community Energy. How energy cooperatives contribute to the sustainability of communities around the world]. Available at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5991c31f-ad4a-e8be-51c3-c3ac2e1b2cfa&groupId=252038 (accessed 6 October 2022).

Utylizatsiia soniachnykh batarei [Disposal of solar batteries]. Available at: https://aen.com.ua/ua/a434656-utilizatsiya-solnechnyh-batarej.html (accessed 4 October 2022).

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Поліщук, С., & Коцюбайло, М. (2022). «ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ НАБУТТЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економічний простір, (181), 183-187. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-32
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА