ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ

  • Я.О. Герасимова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: тінізація, тіньова економіка, тіньові бізнес-трансакції, корпоративні стратегії, бізнес-моделі

Анотація

Усвідомлення наростаючого впливу тінізації економічної діяльності на масштаби і структурні параметри світового господарства об’єктивно вимагає комплексного дослідження системи факторів, що детермінують її характер, передумови виникнення і векторну спрямованість в умовах глобального економічного розвитку. Вважаємо, що сукупність даних факторів політико-правового, економічного, соціально-культурного й інформаційно-комунікативного характеру формують по суті середовище функціонування тіньового сектору глобальної економіки. Воно являє собою своєрідну «ауру», яка супроводжує й опосередковує тіньові бізнес-трансакції суб’єктів господарювання різної національної належності, а також у конкретних історичних умовах і просторово-часових кордонах формує масштаби і магістральні напрями тінізації економічної діяльності. Інакше кажучи, її глобальне середовище репрезентують кількісні й якісні фактори, що справляють визначальний вплив на мотивацію економічних суб’єктів реалізовувати тіньові господарські операції, стан і вартісні обсяги тіньових трансакцій, процеси розроблення компаніями корпоративних стратегій і бізнес-моделей тінізації, а також спричиняють найбільш значні зрушення у структурі світового виробництва й зайнятості.

Посилання

World Population Ageing 2020 Highlights. UN. Department of Economic and Social Affairs. Available at: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/un_pop_2020_pf_ageing_10_key_messages.pdf (accessed 22 January 2021)

Zillman C. Women’s Representation in the Workforce May Never Equal Men’s. Fortune, 31.01.2017. Available at: https://fortune.com/2017/01/31/women-workforce-labor-force/ (accessed 22 January 2021)

Tooss M. Labor Force Change, 1950–2050. A century of change: the U.S. labor force, 1950–2050. Available at: https://www.bls.gov/opub/mlr/2002/05/art2full.pdf (accessed 22 January 2021)

Marilyn С., Chen M. A. (2001) Globalization and the informal economy: how global trade and investment impact on the working poor. WIEGO, May. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_122053.pdf (accessed 22 January 2021)

Number of high net worth individuals worldwide from 2010 to 2018, by region (in millions). Statista. The Statistics Portal. Available at: https://www.statista.com/statistics/263488/millionaires-worldwide-by-region/ (accessed 22 January 2021)

Global Wealth 2020: The Future of Wealth Management. 20th Edition. A CEO Agenda. Boston Consulting Group, June 2020.

Hazans M. (2011) Informal Workers Across Europe: Evidence from 30 Countries. IZA DP, No. 5871, July. Available at: http://ftp.iza.org/dp5871.pdf. (accessed 22 January 2021)

Shaxson N. (2019) Tackling Tax Havens. Finance & Development. Vol. 56. No. 3. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm (accessed 22 January 2021)

Azevêdo: E-commerce must be a force for inclusion. Available at: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra264_e.htm (accessed 22 January 2021)

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Герасимова, Я. (2022). ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ. Економічний простір, (181), 27-31. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ