РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: логістичне управління, конкурентоспроможність, система управління, бізнес-процеси, фактори конкурентних переваг

Анотація

В умовах ускладнення ринкової боротьби та прискорення загального рівня ділової активності значно актуалізується питання розвитку здатності логістичної системи підтримувати наявні конкурентні переваги та бізнес-спроможності підприємств, особливо залучених у міжнародну взаємодію. Метою статті постав розвиток теоретико-методичних засад забезпечення взаємопроникнення предметних областей логістики та конкурентоспроможністі підприємства. Мету статті досягнуто шляхом доведення сукупності авторських гіпотез щодо врахування впливу зміни парадигми логістики на параметри та фактори конкурентного позиціонування підприємства. Висунуті гіпотези постали базисом вироблення практичних рекомендації щодо формування системи логістичного управління конкурентоспроможністю підприємства, які враховують міжнародний контекст діяльності глобальних логістичних мереж. В рамках такої системи виділено контури регулювання параметрів бізнес-процесів, розвитку конкурентних переваг та управління логістичною діяльністю. Формалізація опису виділених контурів дозволила провести розподіл важелів та інструментів реалізації керівних впливів відповідними суб’єктами управління.

Посилання

Rumelt R. (2011) Good Strategy/Bad Strategy: The difference and why it matters. London: Profile Books Ltd, 288 p. (In English)

Afraz M.F., Bhatti S.H., Ferraris A., Couturier J. (2021) The impact of supply chain innovation on competitive advantage in the construction industry: Evidence from a moderated multi-mediation model. Technological Forecasting and Social Change, no. 162, pp. 1-12 (In English)

Andrade R.P., Lucato W.C., Vanalle R.M., Vieira Jr. M. (2013) Review of the Relationship between Reverse Logistics and Competitiveness. Advanced Materials Research, no. 845, pp. 614-617. (In English)

Blanchard B. (2014) Logistics Engineering & Management. USA: Pearson Education, 423 p. (In English)

Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B., Bowersox J.C. (2019) Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill Education, 769 p. (In English)

Christopher M. (2011) Logistics & Supply Chain Management. London: Financial Time Prentice Hall, 288 p. (In English)

Grzybowska K., Awasthi A., Sawhney R. (2020) Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0: New Opportunities and Challenges. Switzerland: Springer International Publishing, 298 p. (In English)

İyigün I., Görçün F. (2022) Logistics 4.0 and Future of Supply Chains. Singapore: Springer, 287 p. (In English)

Paksoy T., Sadia S.A., Cigdem G.K. (2020) Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management. USA: CRC Press, 369 p. (In English)

Porter M.E. (1998) Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press, 580 p. (In English)

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004) The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers. Brighton: Harvard Business Press, 257 p. (In English)

Rushton A., Croucher P., Baker P. (2014) The handbook of logistics and distribution management : understanding the supply chain. London: KoganPage, 721 p. (In English)

Sullivan M., Kern J. (2021) The Digital Transformation of Logistics: Demystifying Impacts of the Fourth Industrial Revolution. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 480 p. (In English)

Tran L.A., Pham V.K. (2021) Accessing the Logistics Service Competitiveness: A Study on Four Emerging Nations in Southeast Asia. Information Resources Management Journal, no. 34(2), pp. 29-42. (In English)

Warren K. (2015) Strategy Dynamics Essential. United Kingdom: Strategy Dynamic Limited, 174 p. (In English)

Yang Y. (2021) Comprehensive evaluation of logistics enterprise competitiveness based on SEM model. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, no. 40, pp. 6469-6479 (In English)

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Жань, Х. (2022). РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (180), 154-158. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-25
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ