СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: стратегічний менеджмент, організаційна культура, самоменеджмент, економічний вибір, соціальний капітал

Анотація

У статті досліджуються проблеми інерційності інституційних трансформацій та організаційних змін у вітчизняних умовах. Проаналізовано джерела інституційних пасток. Висвітлено роль зміни управлінських моделей у подоланні даних проблем. Особливого значення надається створенню організаційної культури, яка базується на довірі, а також перенесенню акцентів у менеджменті із виключно матеріальних аспектів на формування інтелектуального капіталу підприємства. Обґрунтовано важливість врахування структурних компонентів менталітету у формуванні та розвитку соціального капіталу як чинника організаційних змін та адаптивності системи управління персоналом, визначено особливості господарського менталітету як неформального інституту, та окреслено перспективи подальших досліджень цієї проблематики. Авторами визначено, що невпинне зміщення акцентів від управління капіталом і технологією до управління людьми свідчить про необхідність кардинального перегляду нашого сприйняття ресурсів. Центральне місце у такому сприйнятті займає розуміння того, що своєю унікальністю роль людини разюче відрізняється від капіталу і технології. У статті визначено, що ключовий напрямок трансформації управлінських моделей у сенсі забезпечення їх адаптивності й ефективності повинен полягати у певному перенесенні акцентів із переважно матеріальних, фінансових складових організації на нематеріальні і навіть духовні й емоційні, у формуванні нової організаційної культури. Завдяки ефективно діючій організаційній культурі підприємства можуть перебудовувати свою як внутрішню, так і зовнішню політику, що допоможе їм ефективно реагувати на будь-які прояви ринкового середовища, бути лідером на ринку, мати високу конкурентоспроможність. При цьому потенціал організаційної культури визначається рівнем розвитку соціального капіталу підприємства із врахуванням неформальних норм та цінностей які значною мірою закріплені в структурі національного менталітету. Автори зазначають, що соціально орієнтована ринкова економіка потребує поєднання інтересів різних прошарків суспільства з різними потребами та ідеологічними настановами, поєднання прагнення до свободи та рівності з самореалізацією кожного індивіда. В умовах поширення процесів соціалізації економіки особливого значення набуває концепція соціального капіталу, в рамках якої розробляються поняття соціальних мереж, довіри, організаційної культури, приділяється увага аналізу тих етичних норм і моральних цінностей, які існують в різних групах і спільнотах.

Посилання

Azar, O.H. (2016). Relative Thinking Theory. Journal of Socio-Economics, no. 36(1), pp. 1-14.

Bondarenko, O. (2007). The economic mentality of Ukraine: the current state and prospects for further development. The Political Herald, no. 27, pp. 69–79.

Coleman, J (2000). Social Capital in the Creation of Human Capital. Social Capital: a Multifaceted Perspective. Washington, DC: World Bank, p. 320.

David, P. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review, no. 75, pp. 332–337.

Davis, L., North, D. (1971). Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge: University Press, p. 284.

Earl, P. (2015). Behavioural Economics and the Economics of Regulation. Briefing Paper for the New Zealand Ministry of Economic Development, p. 276.

Harrison L. (2000). Culture matters: How values shape human progress, New York: Basic Books, p. 432.

Huselid, M. (1995). The impact of HRM practices on turnover, productivity and corporate performance. Academy of Management Journal, no. 38, pp. 640-645.

Korzhenko, V., Pisarenko, J. (2009). Influence of national culture on the formation of management models: methods of cross-cultural management. Actual problems of public administration, no. 1 (35), pp. 16–26.

Kubiniy Н. (2019) Mentality as a factor of economic development in the conditions of post-modern economy. Business strategy: futurological challenges, Kyiv, 495 p.

Pishchik V., Belousova A. (2020). Methodology of project management and type of economic mentality of managers of x and y generations. E3S Web Conf.Volume, 175. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017513012/

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Антохов, А., Клевчік, Л., & Лусте, О. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ . Економічний простір, (180), 134-138. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-21
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ