РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Ключові слова: енергетична безпека, енергетичний ринок, енергетична сфера України, нормативно-правове забезпечення, європейська інтеграція

Анотація

У статті визначені аспекти нормативно-правових підвалин регулювання енергетичної сфери України, що є можливими умовах європейської інтеграції держави. Досліджуючи питання регулювання системи енергетичної безпеки держави, варто відзначити повну не системність, а також не впорядкованість нормативно-правових документів, що забезпечують регулювання діяльності енергетичної сфери. Нормативно-правові акти зазначеної галузі функціонують за умов лобіювання окремими суб’єктами, за умов неузгодженості пріоритетних напрямів свого розвитку; існування регіональних енергетичних ринків, ізоляція безпекових позицій енергетичних підприємств, еколого-технологічні вимоги, стандартизація, ліцензування, тощо. Важливим аспектом формування фізичного захисту енергетичних об’єктів є те, що вони покладаються на суб’єктів господарювання. Витрати на забезпечення відповідної безпеки включаються у валові витрати за попереднім погодженням з Регулятором енергетичних ринків. Проте, Регулятор на сьогодні не має законних повноважень врахувати такі категорії витрат, що звісно, відповідно, унеможливлює узаконити джерело фінансування захисту. Варто відмітити, що енергетична інфраструктура не захищається на відомчому рівні попередньо без відповідної координації та узгодження з іншими пріоритетами стратегіями та заходами забезпечення національної безпеки. Зазначені обставини свідчать про загрози системі енергетичної безпеки шляхом не урегульованості законодавчого базису та передбачають необхідність суттєвого вдосконалення механізмів та інструментів захисту збоку нормативно-правового супроводу. Сучасні обставини економічної системи України спричинили зміни в енергетичному законодавстві. На разі формується нове енергетичне середовище, прояснити яке закостенілими нормативними документами вже не можливо. Імплементовані зміни впливають не лише на особливості взаємовідносини між суб’єктами енергетичного ринку (виробниками, споживачами, державою), а й чинять тиск на принципи регулювання діяльності останніх; мається на увазі застосування підходів ЄС, відмова від адміністративних важелів регулювання діяльності ринків та державного патерналізму тощо. Результатом є виникнення нових загроз безперебійному функціонуванню енергетичного сектору країни, внаслідок використання енергетичних методів, як аналогу «енергетичної зброї». В свою чергу слід переглянути раніше прийняті механізми та інструменти управлінської діяльності у системі енергетичної безпеки.

Посилання

Antimonopoly Committee of Ukraine. Available at: https://amcu.gov.ua (accessed 05 April 2022).

Haliant S. R., Novosad O. V., Pavlova O. M., Pavlov K.V . Investytsiino-innovatsiina spriamovanist hazorozpodilnykh pidpryiemstv rehionu [Investment and innovation orientation of gas distribution enterprises of the region]. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», no. 1. DOI https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424 (accessed 05 April 2022).

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. Available at: https://snriu.gov.ua (accessed 05 April 2022).

State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE). Available at: https://saee.gov.ua/contacts (accessed 05 April 2022).

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text (accessed 05 April 2022).

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-12#Text (accessed 05 April 2022).

Enerhetychna bezpeka Ukrainy: metodolohiia systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannia [Energy security of Ukraine: methodology of system analysis and strategic planning]. Kyiv: NISD. Available at: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/energetichna-bezpeka-ukraini-metodologiya-sistemnogo-analizu-ta (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro enerhozberezhennia» vid 01.07.1994 № 74/94-ВР [Law of Ukraine «On Energy Saving» dated July 01, 1994 No. 74/94-ВР]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 05 April 2022).

Kleyner G. B. (1986) Proizvodstvenniye funktsii: teoriya, metodi, primeneniya [Production functions: theory, methods, applications]. Moskva: Finansi i statistika. (in Russian)

Koalitsiina uhoda. Holovna – Obiednannia «Samopomich» [Coalition agreement. Home – Samopomich Association]. Available at: https://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf (accessed 05 April 2022).

Kupchak V. R., Pavlova O. M., Pavlov K. V., Lahodiienko V. R. (2019) Formuvannia ta rehuliuvannia rehionalnykh enerhetychnykh system: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Formation and regulation of regional energy systems: theory, methodology and practice]. Lutsk: CPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf». (in Ukrainian)

International Energy Agency. Available at: www.iea/org (accessed 05 April 2022).

Ministry of Energy of Ukraine. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/ (accessed 05 April 2022).

Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://mepr.gov.ua (accessed 05 April 2022).

Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine. Available at: https://www.minregion.gov.ua (accessed 05 April 2022).

Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://mof.gov.ua (accessed 05 April 2022).

The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. Available at: https://www.nerc.gov.ua/ (accessed 05 April 2022).

Pavlov K. V., Pavlova O. M., Kupchak V. R. (2019) Priorytetni napriamy derzhavnoho rehuliuvannia konkurentsii: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Priority areas of state regulation of competition: domestic and foreign experience]. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, no. 1 (17), pp. 14–20.

Pavlova O. M. (2019) Tovarna forma orhanizatsii suspilnoho vyrobnytstva v umovakh rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy (druhoi polovyny XVII – kintsia XVIII st.) [The commodity form of the organization of social production in the conditions of the development of the national economy of Ukraine (the second half of the 17th - the end of the 18th century)]. Lutsk: Vydavnytstvo «Teren». (in Ukrainian)

Pysanko S. V., Pavlova O. M., Pavlov K. V. (2020) Rol ta znachennia investytsiino-innovatsiinykh protsesiv v elektroenerhetychnii haluzi rehionu [The role and significance of investment and innovation processes in the electric power industry of the region]. Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 5, no. 3, pp. 320–328.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia konkurentnykh umov vyrobnytstva elektroenerhii z alternatyvnykh dzherel enerhii» vid 25.04.2019 № 2712-VIII [Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Ensuring Competitive Conditions for Electricity Production from Alternative Energy Sources» dated April 25, 2019 No. 2712-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-19#Text (accessed 05 April 2022).

Zakon Ukrainy «Pro enerhetychnu efektyvnist budivel» vid 22.06.2017 № 2118-VIII [Law of Ukraine «On Energy Efficiency of Buildings» dated June 22, 2017 No. 2118-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text (accessed 05 April 2022).

Nakaz Minenerhovuhillia «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho Planu dii» vid 02.11.2015 № 687 [Order of the Ministry of Energy and Coal «On approval of the National Action Plan» dated November 2, 2015 No. 687]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15#Text (accessed 05 April 2022).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku vzhyttia tymchasovykh nadzvychainykh zakhodiv z podolannia naslidkiv tryvaloho porushennia normalnoi roboty elektrychnoi enerhii» vid 13.08.2014 № 372 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Procedure for Taking Temporary Emergency Measures to Overcome the Consequences of a Prolonged Disruption of the Normal Operation of Electric Energy» dated August 13, 2014 No. 372]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2014-%D0%BF#Text (accessed 05 April 2022).

Zakon Ukrainy «Pro komertsiinyi oblik teplovoi enerhii ta vodopostachannia» vid 22.06.2017 № 2119-VIII [Law of Ukraine «On Commercial Accounting of Thermal Energy and Water Supply» dated June 22, 2017 No. 2119-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text (accessed 05 April 2022).

Zakon Ukrainy «Pro rynok elektrychnoi enerhii vid 13.04.2017 №2019-VIII» [Law of Ukraine «On the Electric Energy Market» dated April 13, 2017 No. 2019-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (accessed 05 April 2022).

Zakon Ukrainy «Pro rynok pryrodnoho hazu» vid 09.04.2015 №329-VIII [Law of Ukraine «On the Natural Gas Market» dated April 9, 2015 No. 329-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text (accessed 05 April 2022).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku» vid 18.08.2017 № 605-r [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035» dated August 18, 2017 No. 605]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-r (accessed 05 April 2022).

Zakon Ukrainy «Pro Fond enerhoefektyvnosti» vid 08.06.2017 № 2095-VIII [Law of Ukraine «On the Energy Efficiency Fund» dated June 8, 2017 No. 2095-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text (accessed 05 April 2022).

Strishenets O. M. (2016) Svitovi tendentsii rozvytku ekonomiky enerhetyky u XXI ct.: adaptatsiia do ukrainskykh realii [Global trends in the development of the energy economy in the 21st century: adaptation to Ukrainian realities]. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, no. 1, pp. 73–79.

Sukhodolia O. M. (2018) Stiikist funktsionuvannia enerhetychnoi systemy chy stiikist enerhozabezpechennia spozhyvachiv: postanovka problemy [Sustainability of the functioning of the energy system or sustainability of energy supply to consumers: problem statement]. Strategic Priorities, no. 2, pp. 101–117.

Sukhodolia O. M., Smenkovskyi A. Yu. (2013) Enerhetychnyi sektor Ukrainy: perspektyva reformuvannia chy stahnatsii [Smenkovskyi A.Yu. Energy sector of Ukraine: perspective of reform or stagnation]. Strategic Priorities, no. 2, pp. 74–80.

Ukrtransnafta. Available at: https://www.ukrtransnafta.com/ (accessed 05 April 2022).

Uriad pidpysav uhody shchodo rozpodilu dilianok na vydobuvannia hazu [The government signed agreements on the distribution of plots for gas extraction]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/31/669689 (accessed 05 April 2022).

Korotya M. I., Pavlov K. V., Pavlova O. M. (2020) Regulation of activity of regional gas distribution enterprises of Ukraine. Lutsk: SPD Gadyak Zhanna Volodymyrivna, printing house «Volynpoligraf». (in Ukrainian)

Novosa O., Perevozova I., Obelnytska K, Popadynet N. et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Accounting, no. 7(5), pp. 1073–1084.

Pavlov K., Korotia M. et al. (2020) Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. In: Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds) Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1216. Springer, Cham.

Pavlov K., Pavlova O. et al. (2020) Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters. Decision Science Letters 9. Available at: http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf (accessed 05 April 2022).

Pavlov K., Pavlova O, Kupchak V. (2019) Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness, no. 11 (3), pp. 87–108.

Romaniuk R., Pysanko S. et al. (2021) Prospects of implementation of a new model of functioning of the electric power industry south-east region of Ukraine. Znanstvena misel journal, vol. 1, no. 50, pp. 21–27.

Romanyuk R., Pavlov K., Pavlova O. (2021) Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», no. 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854 (accessed 05 April 2022).

Smart Energy Europe. Available at: https://smarten.eu/ (accessed 05 April 2022).

Антимонопольний комітет України. URL: https://amcu.gov.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Галянт С. Р., Новосад О. В., Павлова О. М., Павлов К. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424 (дата звернення: 05.04.2022).

Державна інспекція ядерного регулювання України. URL: https://snriu.gov.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Держенергоефективності України. URL: https://saee.gov.ua/contacts. (дата звернення: 05.04.2022).

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних" від 24 жовтня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/27/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-12#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2020. 178 c. URL: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/energetichna-bezpeka-ukraini-metodologiya-sistemnogo-analizu-ta (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Клейнер Г.Б. Производственние функции: теория, методи, применения. Москва : Финансы и статистика, 1986. 239 с.

Коаліційна угода. Головна – Об'єднання «Самопоміч». URL: https://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf (дата звернення: 05.04.2022).

Купчак В. Р., Павлова О. М., Павлов К. В., Лагодієнко В. Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : монографія. Луцьк : CПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.

Міжнародне енергетичне агентство. URL: www.iea/org (дата звернення: 05.04.2022).

Міністерство енергетики України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 05.04.2022).

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Міністерство Фінансів України. URL: https://mof.gov.ua (дата звернення: 05.04.2022).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://www.nerc.gov.ua/ (дата звернення: 05.04.2022).

Павлов К. В., Павлова О. М., Купчак В. Р. Пріоритетні напрями державного регулювання конкуренції: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1 (17). С. 14–20.

Павлова О. М. Товарна форма організації суспільного виробництва в умовах розвитку національної економіки України (другої половини ХVII – кінця XVIII ст.) : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2019. 480 с.

Писанко С. В., Павлова О. М., Павлов К. В. Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі регіону. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 320–328.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 25.04.2019 № 2712-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Наказ Міненерговугілля «Про затвердження Національного Плану дій» від 02.11.2015 № 687. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів з подолання наслідків тривалого порушення нормальної роботи електричної енергії» від 13.08.2014 № 372. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про ринок електричної енергії від 13.04.2017 №2019-VIII». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» від 18.08.2017 № 605-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р (дата звернення: 05.04.2022).

Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 № 2095-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text (дата звернення: 05.04.2022).

Стрішенець О. М. Світові тенденції розвитку економіки енергетики у XXI cт.: адаптація до українських реалій. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 73–79.

Суходоля О. М. Стійкість функціонування енергетичної системи чи стійкість енергозабезпечення споживачів: постановка проблеми. Стратегічні пріоритети. 2018. № 2. С. 101–117.

Суходоля О. М., Сменковський А. Ю. Енергетичний сектор України: перспектива реформування чи стагнації. Стратегічні пріоритети. 2013. № 2. С. 74–80.

Укртранснафта. URL: https://www.ukrtransnafta.com/ (дата звернення: 05.04.2022).

Уряд підписав угоди щодо розподілу ділянок на видобування газу. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/31/669689 (дата звернення: 05.04.2022).

Korotya M. I., Pavlov K. V., Pavlova O. M., Regulation of activity of regional gas distribution enterprises of Ukraine: monograph. Lutsk: SPD Gadyak Zhanna Volodymyrivna, printing house «Volynpoligraf», 2020. 256 p.

Novosa O., Perevozova I., Obelnytska K, Popadynet N. et al. Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Accounting. 2021. № 7(5). P. 1073–1084.

Pavlov K., Korotia M. et al. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. In: Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds) Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020. Vol. 1216. Springer, Cham.

Pavlov Kostiantyn, Pavlova Olena et al. Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters. Decision Science Letters 9 (2020). URL: http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf (дата звернення: 05.04.2022).

Pavlov K., Pavlova O, Kupchak V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness. 2019. № 11 (3). P. 87–108.

Romaniuk R., Pysanko S. et al. Prospects of implementation of a new model of functioning of the electric power industry south-east region of Ukraine. Znanstvena misel journal. 2021. Vol. 1. № 50. P. 21–27.

Romanyuk R., Pavlov K., Pavlova O. Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854 (дата звернення: 05.04.2022).

Smart Energy Europe. URL: https://smarten.eu/ (дата звернення: 05.04.2022).

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Матійчук, Л. (2022). РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ. Економічний простір, (180), 64-70. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ