ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Ключові слова: бізнес-моделі, економіка замкнутого циклу, бізнес-моделі замкнутого циклу, вартість, ланцюжок поставок, перехід, ресурси, відходи та повторне використання

Анотація

У статті визначено, що однією з альтернатив лінійної моделі виробництва та споживання, існування якої спровокувало глобальні проблеми сучасності, є концепція економіки замкнутих циклів або циркулярної економіки, яка передбачає, ресурсо- ефективне виробництво та споживання, збереження продуктів та їх частин у замкнутих виробничо-збутових циклах та скорочення негативних наслідків життєдіяльності людини для довкілля. Проаналізовано передумови переходу до економіки замкнутих циклів. Охарактеризовані основні сфери виникнення циркулярних бізнес-моделей, розвиток яких дозволить покращити прогноз глобального економічного розвитку (за рахунок скорочення ресурсних обмежень, зростання та створення додаткової цінності у різних секторах). Виявлені можливості використання циркулярних бізнес-моделей в сучасних умовах українськими компаніями залежно від сфери їхньої діяльності. Розглянуто існуючі класифікації бізнес-моделей циркулярної економіки. Проведено систематизацію основних елементів циркулярного виробничого процесу.

Посилання

Linder M., Williander M. Circular Business Model Innovation: Inherent Uncertainties. Business, Strategy and the Environment. 2017. Vol. 26. Iss. 2. P. 182–196.

Scott J. T. The Sustainable Business a Practitioner’s Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness. Greenleaf Publishing: Sheffield, UK, 2013. 236 p.

Mentink B. Circular Business Model Innovation: A Process Framework and a Tool for Business Model Innovation in a Circular Economy. Master’s Thesis, Delft University of Technology & Leiden University, Leiden, The Netherlands, 2014. 168 p. URL: http://www.tudelft.nl/islandora/object/uuid:c2554c91–8aaf-4fdd-91b7–4ca08e8ea621 (дата звернення 25.03.2022).

The EIB Circular Economy Guide. Supporting the circular transition. European Investment Bank, 2019. 24 p. URL: http://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_guide_en.pdf (дата звернення 20.07.2022).

Dedicoat C. The importance of a circular economy. Cisco’s Technology News Site, 2016. URL: http://www.newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1738213 (дата звернення 14.07.2022).

An economic opportunity worth billions-Charting the new territory / World Economic Forum. 2016. URL: http://www.reports.weforum.org/toward-the-circulareconomy-accelerating-the-scale-up-across-global-supplychains/an-economic-opportunity-worth-billions-charting-thenew-territory (дата звернення 14.06.2022).

Тaking steps to create a circular IKEA. Ikea. 2017. URL: http://www.highlights.ikea.com/2017/circular-economy (дата звернення 25.07.2022).

Ellen MacArthur Foundation, “Towards the Circular Economy, Opportunities for the Consumer Goods Sector . (2013) URL: http://www.tinyurl.com/ztnrg24 (дата звернення 29.08.2021).

Hodes D. Advancing biofuels. Globa lCorporate Xpansion Magazine. 2013. URL: http://www.gcxmag.com/2013/04/advancing-biofuels/ (дата звернення 12.07.2022).

Botsman, R. The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Fast Company. 2013. URL: http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy (датат звернення 20.06.2022).

Lacy P., Rosenberg D., Drewell Q., Rutqvist J. 5 Business Models that are Driving the Circular Economy / FastCompany. 2013. URL: http://www.fastcoexist.com/1681904/5-Business-Models-That-Are-DrivingtheCircular-Economy (дата звернення 23.01.2022).

Становская А.В. Бізнес моделі циркулярної економіки та підходи до їх класифікації Вісник Полоцького державного університету. 2021. №14. С.72-80 URL: https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/10446/202-205.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 15.07.2022)

Linder M., Williander M. (2017). Circular Business Model Innovation: Inherent Uncertainties. Business, Strategy and the Environment. no. 26, iss. 2, pp. 182–196.

Scott J. T. (2013). The Sustainable Business a Practitioner’s Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness. Greenleaf Publishing: Sheffield, UK, 236 p.

Mentink B. (2014) Circular Business Model Innovation: A Process Framework and a Tool for Business Model Innovation in a Circular Economy / Master’s Thesis, Delft University of Technology & Leiden University, Leiden, The Netherlands, 168 p. Available at: http://www.repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:c2554c91–8aaf-4fdd-91b7–4ca08e8ea621 (accessed 25.03.2022).

The EIB Circular Economy Guide. Supporting the circular transition / European Investment Bank, (2019). 24 p. Available at: http://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_guide_en.pdf (accessed 20.07.2022);

Dedicoat C. (2016). The importance of a circular economy / Cisco’s Technology News Site, Available at: http://www.newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1738213 (accessed 14.07.2022);

An economic opportunity worth billions—Charting the new territory. World Economic Forum. (2016). Available at: http://www.reports.weforum.org/toward-the-circulareconomy-accelerating-the-scale-up-across-global-supplychains/an-economic-opportunity-worth-billions-charting-thenew-territory (accessed 14.06.2022).

Taking steps to create a circular IKEA. Ikea. (2017). Available at: http://www.highlights.ikea.com/2017/circular-economy (accessed 25.07.2022).

Ellen MacArthur Foundation, “Towards the Circular Economy, Opportunities for the Consumer Goods Sector . (2013). Available at: http://www.tinyurl.com/ztnrg24 (accessed 29.08.2021).

Hodes D. Advancing biofuels. Globa lCorporate Xpansion Magazine (2013). Available at: http://gcxmag.com/2013/04/advancing-biofuels/ (accessed 12.07.2022).

Botsman, R. The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Fast Company. (2013). Available at: http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy ( accessed 20.06.2022).

Lacy P., Rosenberg D., Drewell Q., Rutqvist J. 5 Business Models that are Driving the Circular Economy. FastCompany. (2013). Available at: http://www.fastcoexist.com/1681904/5-Business-Models-That-Are-DrivingtheCircular-Economy (accessed 23.01.2022).

Stankova A.V. (2021). Biznes modeli cy`rkulyarnlyi ekonomiky ta pidxody shhodo yix klasyfikaciyi [Сircular economy business models and approaches to their classification]. Visnyk poloczkogo derzhavnogo universytetu, no. 14, рр. 72-80 Available at: https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/10446/202-205.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 23.01.2018).

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Клєвцєвич, Н. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ. Економічний простір, (180), 58-63. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ