АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ

Ключові слова: цілі сталого розвитку, міжнародна корпоративна модель, англо-американська модель, німецька модель, японська модель, корпоративна діяльність

Анотація

Ціллю статті є аналіз міжнародних корпоративних моделей у відповідності до цілей сталого розвитку і подача рекомендацій щодо вибору української моделі стосовно вказаних цілей. Встановлено, що відмінності між цими системами можна побачити в їхніх цільових фокусах. Англо-американська модель орієнтована на фондовий ринок. В німецькій моделі, яку іноді називають континентальною моделлю, або європейською моделлю, основні процедури управління здійснюється двома формалізованими групами: наглядовою радою та виконавчою радою. Японська модель є найбільш сконцентрованою та жорсткою, тоді як англо-американська модель є найбільш дисперсною та гнучкою. В статті зроблено висновок, що для України, на нашу думку, найсприятливою є німецька модель, завдячуючи більш тісним стосункам та географічний близькості. Тому нам необхідно багато характерних позицій втілити і в корпоративній діяльності виробничого, фінансового, комерційного секторів нашої країни.

Посилання

Feleaga N., Feleaga L. , Dragomir V.D, Comparative legal perspectives on international models of corporate governance. African Journal of Business Management. 2010. Vol. 4 (18). Pp.4135-4145.

Hanic A., Smolo E. Islamic approach to corporate social responsibility: an international model for Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 2022, DOI: https://dx.doi.org/10.1108%2FIMEFM-07-2021-0284.

Wickert C., Risi D. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility, 2019. URL: https://www.cambridge.org/core/elements/abs/corporate-social-responsibility/E2694D5DE28DE75AD8D3D48A92D06EE5. (дата звернення 10.08.2022 р.).

Хомутенко А. В. Дескриптивна концепція модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 20–25.

Шатненко, К. Нова Індустріалізація як умова сталого розвитку економіки України. Економічний простір, 2020, № 154. C. 11-15.

Сазонець О.М., Сазонець І.Л. Міжнародний бізнес і логістика. Понятійно-термінологічний словник. Київ, Центр учбової літератури, 2021, 288 с.

Virtus Interpress, Corporate Board: Role, Duties & Composition. "Corporate Governance: An Examination of U.S. and European Models," Pages 7-8.

Sustainable development report, URL: https://2021.dashboards.sdgindex.org/rankings. (дата звернення 10.08.2022 р.).

United States Sustainable Development Report 2021. URL: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/United+States+Sustainable+Development+Report+2021.pdf. (дата звернення 10.08.2022 р.).

Іnternational spillover index, URL: https://2021.dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2021-united-states.pdf. (дата звернення 10.08.2022 р.).

Feleaga N., Feleaga L. , Dragomir V.D, (2010). Comparative legal perspectives on international models of corporate governance. African Journal of Business Management, vol. 4 (18), pp.4135-4145.

Hanic A., Smolo E. (2022) Islamic approach to corporate social responsibility: an international model for Islamic banks International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, DOI: https://dx.doi.org/10.1108%2FIMEFM-07-2021-0284

Wickert C., Risi D. (2019) Corporate Social Responsibility. | Corporate Social Responsibility. URL: https://www.cambridge.org/core/elements/abs/corporate-social-responsibility/E2694D5DE28DE75AD8D3D48A92D06EE5.

Khomutenko A. V. (2020) Deskryptyvna kontseptsiya modernizatsiyi upravlinnya derzhavnymy finansamy Ukrayiny. [Descriptive concept of modernization of management of state finances in Ukraine]. Economy and the state, no. 8, pp. 20–25.

Shatnenko, K. (2020). Nova Industrializatsiya yak umova staloho rozvytku ekonomiky Ukrayiny. [New Industrialization as a condition for the sustainable development of the Ukrainian economy]. Economic space, no. 154, рр. 11-15.

Sazonets O.M., Sazonets I.L. (2021) Mizhnarodnyy biznes i lohistyka. Ponyatiyno-terminolohichnyy slovnyk [International business and logistics. Conceptual and terminological dictionary]. Kyiv, Center for Educational Literature, 288 p.

Virtus Interpress, Corporate Board: Role, Duties & Composition. "Corporate Governance: An Examination of U.S. and European Models," Pages 7-8.

Sustainable development report, Available at: https://2021.dashboards.sdgindex.org/rankings.

United States Sustainable Development Report 2021. Available at: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/United+States+Sustainable+Development+Report+2021.pdf.

Іnternational spillover index, Available at: https://2021.dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2021-united-states.pdf.

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Теребій, А. (2022). АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ. Економічний простір, (180), 34-38. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-5
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ