ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Ключові слова: технічне співробітництво, міжнародні фінансові організації, заходи міжнародної технічної й експертної співпраці, заходи технічної допомоги, Національний банк України

Анотація

Статтю присвячено питанню співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. У статті розглянуті заходи міжнародного технічного співробітництва Національного банку України з міжнародними фінансовими організаціями за останні 5 років. У статті було наголошено, що до заходів, які були проведені Національним банком України в рамках міжнародної технічної допомоги та надання технічної допомоги відносяться: електронні листи, місії технічної допомоги, міжнародні конференції та круглі столи, двосторонні консультації та відеоконференції. Також у статті наголошується, що міжнародне технічне співробітництво є частиною міжнародних відносин Національного банку України. Національний банк України залучає міжнародну технічну допомогу у формі експертного досвіду, консультацій, досліджень, прав інтелектуальної власності, а також поширює власний досвід та експертизу з найбільш успішних реалізованих проєктів внутрішньої трансформації Національного банку та з реформування фінансової системи України.

Посилання

Беззубко Б., Беззубко Ю. Міжнародна технічна допомога для України. Галицький економічний вісник. 2020. №. 3(64). С. 210-216.

Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади використання міжнародної технічної допомоги в Україні. Правове регулювання економіки. 2017. №.16. С. 63-71.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/. (дата звернення: 17.05.2022).

Поляков М. В., Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. Тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Бізнес інформ. 2020. №12. С. 53-60.

Савченко С. М. Фінансові інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 15. С. 26-30.

Черницька Т. Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва. Міжнародна економічна політика. 2013. №1(18). С. 106-127.

Bezzubko B., Bezzubko Yu. (2020) Mizhnarodna tekhnichna dopomoha dlia Ukrainy [international technical assistance for Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no 3(64), pp. 210-216.

Omeljchenko A. V. (2017). Administratyvno-pravovi zasady vykorystannja mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy v Ukrajini [nt in Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman [Administrative and legal frinciples for the use of international technical assistance in Ukraine]. Pravove reghuljuvannja ekonomiky, no 16. рр. 63-71.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/. (accessed: 09 July 2022).

Poliakov M. V., Bilozubenko V. S., Shablii S. Ye. (2020). Tendentsii rozvytku mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva [Trends in the development of international scientific and technical cooperation]. Biznes inform, no 12. pp. 53-60.

Savchenko S. M. (2017). Finansovi instrumenty mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva [Financial instruments of international scientific and technical cooperation]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 15, рр. 26-30.

Chernytska T. (2013).Rehionalni vymiry mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva [Regional dimensions of international scientific and technical cooperation]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, no 1(18). pp. 106-127.

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Сисоєнко, І., & Карлюка, Д. (2022). ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Економічний простір, (180), 29-33. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ