ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ

  • О. Ф. Андросова Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: стратегія; корпоративна культура, фінансова стійкість, показник, підприємства машинобудування, коефіцієнт покриття запасів, маневреність робочого капіталу, коефіцієнт автономії, показник фінансового левериджу

Анотація

Стаття присвячена аналізу та оцінюванню динаміки відносних показників фінансової стійкості на підприємствах машинобудування в країні та їх впливу на корпоративну культуру. Доведено, що аналіз відносних показників оцінювання фінансової стійкості на підприємствах машинобудування проводиться за такими напрямками: порівняння фактичних значень коефіцієнтів з нормативними на дату складання кожного балансу це сприяє формуванню упередженому висновку про фінансову стійкість, недостатню фінансову стійкість, або фінансову нестійкість підприємств машинобудування за нормативним значенням показника; порівняння фактичних значень коефіцієнтів у динаміці для значення тенденцій у зміні фінансової стійкості підприємства машинобудування: з погляду оцінювання фінансової стійкості підприємств, що аналізуються, за даним відносним показником необхідно сформулювати висновок про поліпшення, або погіршення фінансового стану підприємства машинобудування та з’ясувати, як це вплинуло на стратегію підприємства та корпоративну культуру. З’ясовано, що за допомогою аналізу коефіцієнтів можна виявити сильні та слабкі фінансові характеристики підприємств машинобудування. Динаміку відносних показників фінансової стійкості можна використати для контролю за діяльністю підприємств машинобудування, а також, щоб пересвідчитися, чи зможе підприємство сплатити свої короткострокові зобов’язання, або покрити фіксовані платежі доходами. На підставі значень показників фінансової стійкості можна будувати кредитну політику в банківських установах, а також використовувати для порівняння переваг з іншими підприємствами машинобудування. Доведено, що позитивність динаміки запасів оцінюються на основі зіставлення з динамікою фінансових результатів діяльності підприємства. З’ясовано, якщо темпи приросту фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування перевищують темпи приросту запасів, це свідчить про підвищення ефективності їх використання.

Посилання

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз у будівництві: навчальний посібник / К. В. Ізмайлова. – Київ: 2015. – 236 с.

Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посібник: / Ю. М. Тютюнник. – Київ : Знання, 2012. – 815 с.

Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручник: / В. М. Шелудько.- 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2013. – 376 с.

Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль:, ТНЕУ, –2016 –304с.

Фінансовий аналіз: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.–156 с.

Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. / А. В. Череп. — Київ: Кондор, 2005. — 160 c.

Фінансовий аналіз: навч. посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін. ; за заг. ред. І. О. Школьник. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.

Загурський О. М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / О. М. Загурський. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 472 с.

Izmaylova K. V. (2015). Finansovyy analiz u budivnytstvi [Financial Analysis in Construction]. Kyyiv [in Ukrainian].

Tyutyunnyk YU. M. (2012). Finansovyy analiz [Financial Analysis]. Kyyiv: Znannya [in Ukrainian].

Sheludʹko V. M. (2013). Finansovyy menedzhment [Financial management]. Kyyiv: Znannya [in Ukrainian].

Luchko M. R., Zhukevych S. M., Farion A. I. (2019). Finansovyy analiz [Financial analysis]. Ternopil: Don NUET [in Ukrainian].

Otenko I. P., Azarenkov H. F., Ivashchenko H. A. (2015) Finansovyy analiz [Financial analysis]. KHNEU: Don NUET [in Ukrainian].

Cherep A. V. (2005). Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]. Kyiv: Condor [in Ukrainian].

Shkolʹnyk I. O., Boyarko I. M., Deyneka O. V. (2016) Finansovyy analiz [Financial analysis]. Kyyiv: Don NUET [in Ukrainian].

Zahursʹkyy O. M. (2013). Finansovyy analiz [Financial analysis]. Kyyiv: Znannya [in Ukrainian].

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Андросова, О. Ф. (2019). ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ. Економічний простір, (145), 104-114. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/106
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС