ВПЛИВ КРЕДИТІВ МВФ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

  • В. В. Бондарчук Державний університет “Житомирська політехніка”
  • Л. В. Каленчук Державний університет “Житомирська політехніка”
Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, борг, позики, економічне зростання, Україна

Анотація

Важливим завданням України є вирішення проблем з дефіцитом державного бюджету та дефіцитом платіжного балансу. В обох цих завдання Україна використовує міжнародні кредити, розміщення облігацій зовнішньої державної позики та облігацій внутрішньої державної позики. Метою дослідження є визначення впливу кредитів МВФ на економічне зростання в Україні. Для того, щоб визначити, який вплив має на економічне зростання фінансування від МВФ, було побудовано модель, за якої ВВП є функцією державного боргу, золото- валютних резервів НБУ та кредитів від МВФ. Отримані результати свідчать, що обсяг державного боргу, обсяг золото-валютних резервів НБУ та позики МВФ є статистично значимими при впливі на ВВП України. Очікувано, що кредити МВФ негативно впливають на економічне зростання: збільшення обсягу кредитів на 1% призводить до зменшення ВВП на 1,07%. Кредити МВФ не покликані стимулювати економічне зростання, їх мета – вирішення проблем дефіциту платіжного балансу. З іншого боку, кредити МВФ можуть здійснювати позитивний вплив на економічне зростання через два інших канали. Перший канал – це факт співпраці з МВФ, що дає сигнал іншим кредиторам та міжнародним інвесторам про прогнозованість економічної політики в державі. Це може сприяти залученню інвестицій з-за кордону. Другий канал – кредити МВФ, зменшуючи дефіцит платіжного балансу та зменшуючи навантаження на резерви центрального банку, можуть в майбутніх періодах пришвидшити фазу економічного відновлення. Представлене дослідження має ряд обмежень. Вибірка спостережень, що представляє собою часові ряди, налічує 17 спостережень (річні спостереження починаючи з 2002 року). Внаслідок цього, обсяг вибірки є досить незначним. Дані про золото-валютні резерви НБУ у період до 2002 року у відкритих джерелах НБУ не доступні. Крім того, дані про залучені кредити від МВФ були використані в агрегованому вигляді, тобто загальною сумою залучених кредитів. В майбутніх дослідженнях планується виокремити періоди залучення кредитів МВФ і дослідити їх вплив на ВВП, як кожної окремої події. Також, для підвищення точності розрахунків, планується використання не річних, а квартальних даних, що підвищить кількість спостережень у вибірці.

Посилання

Bird G. The Effect of IMF Programmes on Economic Growth in Low Income Countries: An Empirical Analysis. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2017.1279734 (дата звернення: 10.08.2019)

Butkiewicz J. Yanıkkaya H. The Effects of IMF and World Bank Lending on Long-Run Economic Growth: An Empirical Analysis. URL: https://www.researchgate.net/publication/4829667_The_Effects_of_IMF_and_World_Bank_Lending_on_Long-Run_Economic_Growth_ An_Empirical_Analysis (дата звернення: 10.08.2019)

Dreher A. IMF and Economic Growth: The Effects of Programs, Loans, and Compliance with Conditionality. URL: https://www.twi-kreuzlingen.ch/wp-content/uploads/2017/12/twi-rps-001-dreher-2004-11.pdf (дата звернення: 10.08.2019)

Easterly W. The Effect of International Monetary Fund and World Bank Programs on Poverty. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/465831468739525909/133533323_20041118125934/additional/multi-page.pdf (дата звернення: 10.08.2019)

Fidrmuc J., Kostagianni S. Impact of IMF Assistance On Economic Growth Revisited. URL: https://www.economics-sociology.eu/files/ES_8_3_Fidrmuc.pdf (дата звернення: 10.08.2019)

Географічна структура експорту-імпорту послуг. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gsp_u.html (дата звернення: 10.08.2019)

Державний борг та гарантований державою борг . URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh (дата звернення: 10.08.2019)

Державний борг України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення: 10.08.2019)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html (дата звернення: 10.08.2019)

Допомога ЄС Україні. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance (дата звернення: 10.08.2019)

Макроекономічний огляд та прогноз. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Macroeconomic_outlook_Jan_MFU_ext.pdf (дата звернення: 10.08.2019)

Макроекономічні показники. Незалежна Асоціація Банків України. URL: https://nabu.ua/ua/makroekonomichni-pokazniki.html?com_blog_pager_limit=50 (дата звернення: 10.08.2019)

Михайлов В.С. Торговельний баланс України: статистичний аналіз // Університетські наукові записки. - 2018. - No 1. - С. 242-254. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2018_1_22 (дата звернення: 10.08.2019)

Міжнародне співробітництво: МВФ. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf (дата звернення: 10.08.2019)

Платіжний баланс України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/ (дата звернення: 10.08.2019)

Платіжний баланс. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BOP_Dissemin_notes-ukr1.html (дата звернення: 10.08.2019)

Прямі іноземні інвестиції. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/ (дата звернення: 10.08.2019)

Тенденції зовнішньої торгівлі товарами України з країнами Європи. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69463442 (дата звернення: 10.08.2019)

Bird, G., & Rowlands, D. (2017). The Effect of IMF Programmes on Economic Growth in Low Income Countries: An Empirical Analysis. The Journal of Development Studies, 53(12), 2179-2196. doi:10.1080/00220388.2017.1279734

Butkiewicz, J. L., & Yanikkaya, H. (2005). The Effects of IMF and World Bank Lending on Long-Run Economic Growth: An Empirical Analysis. World Development, 33(3), 371-391. doi:10.1016/j.worlddev.2004.09.006

Dreher, A. (2006). IMF and economic growth: The effects of programs, loans, and compliance with conditionality. World Development, 34(5), 769-788. doi:10.1016/j.worlddev.2005.11.002

Fidrmuc, J., & Kostagianni, S. (2015). Impact of IMF Assistance on Economic Growth Easterly, W. (2000). The Effect of International Monetary Fund and World Bank Programs on Poverty. World Bank. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/465831468739525909/133533323_20041118125934/additional/multi-page.pdf

Fidrmuc, J., & Kostagianni, S. (2015). Impact of IMF Assistance on Economic Growth Revisited. Economics & Sociology, 8(3), 32-40. doi:10.14254/2071-789x.2015/8-3/2

Geographical structure of export-import of services. (2019). Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gsp_u.html

State Debt and State Guaranteed Debt. (2019). Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh

Government debt. (2019). Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/.

Dynamics of the geographical structure of foreign trade in goods. (2019). Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html

EU's assistance to Ukraine. (2019). Retrieved from https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance

Macroeconomic Review and Projection. (2019). Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Macroeconomic_outlook_Jan_MFU_e xt.pdf.

Macroeconomic Indicators. (2019). Retrieved from https://nabu.ua/en/makroekonomichni- pokazniki.html

Mykhailov, V. (2018). Trade Balance of Ukraine: Statistic Analysis. University Scientific Records,(1), 242-254. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=& 2_S21STR=Unzap_2018_1_22

International cooperation: IMF. (2019). Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/en/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mvf

Balance of Payments of Ukraine. (2019). Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/

Balance of Payments of Ukraine. (2019). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BOP_Dissemin_notes-ukr1.html

Foreign Direct Investments. (2019). Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/

Trends in foreign trade in goods of Ukraine with European countries. (2018). Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69463442

Переглядів статті: 532
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Бондарчук, В. В., & Каленчук, Л. В. (2019). ВПЛИВ КРЕДИТІВ МВФ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (145), 32-44. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/101
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ