Головна

Збірник наукових праць «Економічний простір» є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами.

ISSN друкованої версії: 2224-6282
ISSN електронної версії: 2224-6290

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 12699-1583 Р від 17.05.2007 року.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (додаток 4)

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Економічний простір
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Економічний простір
Crossref: Економічний простір
Open Ukrainian Citation Index: Економічний простір

Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

Цілями наукового збірника «Економічний простір» є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.