Головна

Збірник наукових праць «Економічний простір» є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами.

ISSN друкованої версії: 2224-6282
ISSN електронної версії: 2224-6290

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 12699-1583 Р від 17.05.2007 року.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (додаток 4)

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Економічний простір
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Економічний простір
Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг;
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
281 – Публічне управління та адміністрування; 292 – Міжнародні економічні відносини.

Цілями наукового збірника «Економічний простір» є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. 

Дати виходу журналу на 2021 рік:
№ 165 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 29 січня. Авторські примірники журналів будуть відправлені до 19 березня.
№ 166 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 26 лютого. Авторські примірники журналів будуть відправлені 16 квітня.
№ 167 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 26 березня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 14 травня.
№ 168 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 30 квітня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 11 червня.
№ 169 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 28 травня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 16 липня.
№ 170 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 25 червня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 13 серпня.
№ 171 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 30 липня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 10 вересня.
№ 172 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 27 серпня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 15 жовтня.
№ 173 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 24 вересня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 12 листопада.
№ 174 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 29 жовтня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 10 грудня.
№ 175 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 26 листопада. Авторські примірники журналів будуть відправлені 14 січня.
№ 176 – необхідно надіслати до редакції журналу не пізніше 24 грудня. Авторські примірники журналів будуть відправлені 11 лютого.